Savaş olarak “halk sağlığı”

Aziz Şah – RAND Corporation ABD’nin askeri politikalarına yön veren düşünce kuruluşlarındandır…

“Halk sağlığı”nı savaş hazırlığı olarak tanımladığı 2007 tarihli raporda şöyle deniyor:

“Hazırlık düzeyi; halk sağlığı ve sağlık hizmetlerinin, toplumların ve bireylerin sağlığını tehdit edecek olağanüstü durumları önleme ve hızlı bir şekilde iyileştirme kapasitesi olarak tanımlanır. Hazırlık düzeyi, performans ölçümüne ve düzeltici adımların atılmasına dayalı koordineli ve sürekli planlama ve uygulama içerir”…

RAND ABD emperyalizminin sabıkalı düşünce kuruluşlarındandır, Washington ve Pentagon’da sözü geçer…

RAND’ın “halk sağlığı”nı savaş gibi görmesi ve savaş gibi hazırlık önermesine şaşırmadım.

2007’de yazılmış bu rapordan 13 sene sonra ABD’nin salgına hazırlıksız yakalanması da şaşırtıcı değil…

Hazırlık “planlama” demektir. Planlama da serbest piyasada olmaz. Serbest piyasada anarşi olur…

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası küresel ekonomik politik açısından aynı ateşin zebanileridir…

Çin’de salgın başladıktan uzun bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü özeleştiri vererek konuyu zamanında ciddiye almadık dedi…

Çünkü Dünya Sağlık Örgütü’nün işlev bakımından ABD açısından NATO’dan bir farkı yoktur…

Çin’deki bir salgını ciddiye almadılar çünkü Çin Batı’nın düşmanıydı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapıyor “Salgının yeni merkezi ABD olabilir” diye…

Çin için zamanında kılını kıpırdatmayan örgüt tehdit ABD’ye dayanınca açıklama yapıyor.

Irak savaşı ile Birleşmiş Milletler’in hükmü ortadan kalktı. Korona’dan sonra da Dünya Sağlık Örgütü tartışılmaya başlanacak, Dünya değil Amerikan sağlık örgütü olarak hareket ettiği için…

USAİD’den UNİCEF’e Uluslararası Çalışma Örgütü’nden, Tarım ve Gıda Örgütü’ne eski dünyanın örgütler çöplüğüdür alfabedeki bu harfler topluluğu…

Özellikle Çin’in “aid” (hibe) kelimesini kullanmadan dünyanın bütün ülkelerine yardıma koşması Korona’dan sonra kurulacak dünyada “yardımlaşma”nın manasını da değiştirecek niteliktedir…

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra teneke süt yardımları ile dünyaya diz çöktüren ABD’nin sağlık anlayışından, tarım politikalarına, borçlandıran “hibe” politikasına bütün sistem Korona ile işlemez hale geldi…

Çin İtalya’ya yolladığı tıbbi yardım kolilerinin üzerine filozof Seneca’nın şiirini not etti:
“Bizler aynı denizin dalgaları,

Aynı ağacın yaprakları,

Aynı bahçenin çiçekleriyiz.”

Japonya da Çin’e yolladığı kolilerin üzerine Budist bir söz yazdı:

“Farklı dağlara, nehirlere sahip olsak da aynı güneşi, ayı ve gökyüzünü paylaşıyoruz.”

Çin’in İtalya’ya yardım amacıyla gönderdiği maskelere Almanya, Çekya ve Polonya el koydu…

Avrupa ülkeleri İtalya’ya yardım etmedikleri gibi Çin’den gönderilen yardımlara da çeşitli bahanelerle el koyuyor…

Alman finans kapitalinin gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’ta bir yazı çıktı. “Çekirdek” Avrupa’dan İtalya’ya yardım gitmezken Rusya ve Çin’in İtalya’nın imdadına yetiştiğini yazıyor. Alman emperyalizminin gazetesi AB’yi sorguluyor…

İtalya’ya Çin’den gönderilen maskelere el koyan Almanya ambulanslarla Fransa’dan hastaları Almanya’ya taşıyıp tedavi ediyor…

İtalya’ya ise Çin, Rusya, Küba, Mısır ve Tunus’tan doktorlar, hemşireler, tıbbi malzeme yığılıyor.

İki kamp arasında örtülü bir sağlık savaşı var…

(25 Mart 2020 tarihinde Afrika gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author