Sorun küresel, mücadele enternasyonal!

Aziz Şah – Korona günlerinde duyduğum en saçma slogan “Salgın küresel, mücadele ulusal” parolasıydı, TC Sağlık Bakanlığı ve AKP’nin şiarı…

Küresel bir sorunun ulusal bir çözümü mümkün değildir. Olamaz!

AKP’nin bu sözün tam tersini söylemesi, “Salgın küresel, mücadele evrensel” demesi beklenemezdi tabii ki. Varlığını hamaset, ümmetçilik, milliyetçilik üzerine kurmuş bir partinin insanlığı kucaklaması beklenemez.

Yalnız AKP mi? Erdoğan mı?

Bütün dünyanın otoriter, liberal, sosyal demokrat, faşist liderleri “Salgın küresel, mücadele ulusal” dedi…

Mesele sınırların kapanması değil, izolasyon virüsün emri.

Mesele duvarlarla birlikte şovenizmin yükselmesi.

Mesele insanlığın dayanışması yerine, birbiri ile rekabet halindeki şirketlerin ilaç ve aşı ararken ulusları yarıştırması…

Sosyalizm olsaydı tek bir merkezden insanlığın bütün bilgi birikimi ve kaynakları seferber olurdu çare bulmak için. İlaç şirketleri için de salgın küresel mücadele ulusal, salgın küresel kâr ulusal…

Bu satırlar 9 Mayıs’ta yazılıyor.

Bugün 9 Mayıs, Mayıs’ın 9’u…

Karşımda incir ağacının yaprakları hışırdıyor…

Komşunun mangalından küller savruluyor havaya…

Bugün 9 Mayıs’ın 75. yılı, insanlığın Zafer Günü. Kızıl Ordu’nun Berlin’e kızıl bayrağı diktiği gün…

Bugün “sorun küresel, mücadele ulusal” diyenler ile “sorun küresel, mücadele enternasyonal” diyenlerin hesaplaştığı gün.

Kapitalizm, emperyalizm, faşizm ya da Koronavirüs fark etmez, hem de hiç. Sorun küresel ise mücadele enternasyonaldir. Yerelde hiçbir şey çözülmez…

Alman devrimci solunun en sevdiğim parolasının günüdür bugün:

Hinter dem Faschismus steht das Kapital. Der Kampf um Befreiung ist international! Alerta!

Faşizmin arkasında sermaye var. Kurtuluş/özgürleşme için mücadele enternasyonal! Alarm!

Bugün İkinci Dünya Savaşı’nda faşizmin resmi olarak durdurulduğu gün.

Birinci Dünya Savaşı 1914’ten 1918’e sürdü. Cephe gerisi üretim durmadı, cephenin önüne sürülen kurban işçi-köylü gençlik ile dört sene sürdü savaş…

İkinci Dünya Savaşı 1939’dan 1945’e sürdü. Cephe gerisi üretim durmadı, cephenin önüne sürülen faşist gençlik, Batı işçi sınıfı ve Sovyet gençliği ile her ulustan komünist partizan ve sömürge halkları beş sene cehennemde yaşadılar…

Koronavirüs’ün 2019 Aralık’ında resmi olarak ortaya çıktığı söyleniyor. Mayıs ayındayız. Cephe gerisi üretim, cephe önü, en ön cephenin ihtiyaçlarının karşılanması ciddi bir sorun oldu 5 ayda…

4 sene, 5 sene, 6 sene değil…

Topu topu beş ay oldu olmadı…

Dünya kapitalizmi beş aycık idare edemedi durumu…

Yaşadığımız bir dünya savaşı değil. Doğal bir virüs ve salgın, kapitalizmi işlemez hale getirdi…

Hele hele Birinci Dünya Savaşı’nda 1914’ten 1918’e savaş, üstüne de 1918’den 1920’ye İspanyol gribi salgını…

Daha mı zengindi o zaman insanlık? Bu yüzden mi 4 sene savaşa 2 sene küresel salgına direndiler? Kapitalizm değil miydi o zamanki sistem de?

İki dünya savaşında vardı ekmek yiyecek, 21. yüzyılda salgında bulamadılar verecek…

Dünya savaşında vardı mermi atacak, salgında bulamadılar eldiven giyecek…

Dünya savaşında vardı gaz maskesi. Eşeğe, ata, köpeğe bile gaz maskesi vardı verecek; salgında müttefikler birbirleri ile savaştı, birbirlerinden maske çaldı, halkından çaldı müşterisine sattı hükümetler…

Eşeğin vardı gaz maskesi…

Atın vardı…

Köpeğin de vardı gaz maskesi…

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında…

Doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların temizlik işçilerinin, sağlık teknisyenlerinin maskesi yok salgında yeterince…

Dünya savaşında vardı milyonlarca askere üniforma verecek, yoktur küresel salgında bütün cephe hattı emekçilerine koruyucu kıyafet giyecek…

Düşün, uzay çağında bir ayağımız…

Vardı 100 küsur yıl önce eşeğe, ata, köpeğe verecek gaz maskemiz.

Ama yoktur 100 küsur yıl sonra cephe hattında savaşan sağlık emekçilerinin yeterli maskesi…

Özetidir bu kapitalizmin geldiği aşamanın…

Kapitalizm tarihsel sınırlarına dayandı. Daha fazla genişleyemiyor, her genişleme hamlesi küresel yokoluşu yaklaştırıyor…

Düşün, uzay çağında bir ayağımız…

Düşün, olasılık atom fiziği viroloji biyoloji mekanik…

Düşün, dün eşeğin maskesi vardı bugün doktorun yok!

Görmezler bu fotoğrafı, bir de dünya savaşı çıkarmaya yeltenirler, üçüncüsünü!

5 sene dünya savaşı değil bu, topu topu 5 aycık sürmüş olan bir küresel salgın. 5 ay dayanamadınız salgına, 5 yıl dünya savaşına hazır mısınız?

5 aycık dayanamadı kapitalizmin kıblesi…

Battı mı Amerikan otomobil sanayisi? Beter olsun! Öyle yazıyor Detroit gazeteleri…

Şu sıralar Detroit haberlerini okuyorum, Angolem’den haberler kesmiyor…

Ne de olsa “sorun küresel, mücadele enternasyonal”…

Bugün kapitalizmin tarihsel gerilemesinin ifadesi gibidir Birinci Dünya Savaşı’nda cephe hattındaki eşeklerin bile maskesinin olup, New York hastanelerindeki hemşirelerin maskelerinin olmaması…

Sıkmış yumruğunu hemşireler, anırıyor otomobil endüstrisinde CEO’lar…

Nasıl oluyor da dünya savaşlarında 4-5 sene dayanmış, üstüne iki sene İspanyol gribi ile mücadele etmiş kapitalizm 5 ayda dizlerinin üzerine çöktü korona karşısında?

Gelmekte olan salgını görmelerine rağmen kapitalistler salgına karşı yığınak ve hazırlık yapmak yerine normal üretime devam ettiler. Hatta salgın sırasında da dünyanın çoğu bölgesinde gereksiz lüks malların üretimi devam etti. Çünkü kapitalizm insanlığın ihtiyaçları üzerine değil fiyat mekanizması üzerine kuruludur.

Çin’deki virüsün Batı’ya gelene kadar ve gelmesinden sonra bu yüzden İtalyan marka çantaları üretilmeye devam edildi, cephe hattındaki proleterlerin ihtiyacı olan maske, eldiven, koruyucu kıyafet üretilmedi.

Kapitalizm planlamaya değil fiyat mekanizmasına dayanır. Kapitalizm insan ihtiyaçlarına değil sermayenin ihtiyaçlarına dayanır. Bu yüzden dünya savaşlarına karşı yapılan yığınak salgına karşı yapılmadı. İki dünya savaşında savaşa karşı yığınak yapıldığı için 4-5 sene dayandılar, salgına ise hazır değillerdi… 

Hem 2008’de başlayan depresyonun kırılma noktasındaydı kapitalizm hem de salgını görmesine rağmen hazırlanmadı. İkisi birleşince 5 ayda çöktü sistem…

Ford ve General Electric solunum cihazı üretti üretmesine ama tutmuyor solunum cihazı otomobilin yerini. İnsanlığın ihtiyaçları ile sermayenin ihtiyaçları çatışıyor…

Kapitalizm kaynak dağılımını kârlılık hesapları temelinde yapar. Solunum cihazı ile otomobil kıyaslanamaz bile. Bu yüzden ABD’de silahlı faşistler hükümet binası bastı, haftalardır ekonominin %100 performansla çalıştırılması için eylemler yapılıyor, karşılarına da cephe hattı emekçileri dikiliyor. Sırf bu yüzden…

Bir yanda Trump’ın faşistleri ekonomi açılsın diyor, diğer yanda maskesiz sağlıkçılar bizim sağlığımızı riske edemezsiniz ekonominiz için diyor…

Bu yüzden “Wall Street için ölmek istemiyoruz” diye pankart açıyorlar. 2008 krizinden sonra Wall Street’i işgal etmişlerdi, bu defa Wall Street için ölmek istemediklerini ilan ediyorlar…

Bir yanda sermayenin ihtiyaçları diğer yanda insanlığın…

Bir yanda barbarlık diğer yanda sosyalizm…

Kim derdi bir gün hemşirelerin sadece koruyucu ekipman talep etmesi komünist propaganda kategorisine girecek?

Sıkmış iki gözümün çiçeği hemşireler yumruklarını bayrak gibi…

Her hastane bir miting meydanı!

Kapitalizm kaynak dağılımını kârlılık hesapları temelinde yapar. Bu yüzden insanlığın tek çıkar yolu planlama, planlama, planlamadır. İhtiyaç olmamasına rağmen otomobil üretimi için aklını kaçıran bir sistem tarihsel sınırlarındaki duvara toslamak üzeredir. Bütün mesele bundan ibarettir…

Dedim ya size, sorun küresel mücadele enternasyonal. O yüzden Angolem haberlerine değil Detroit haberlerine bakıyorum…

Detroit basını diyor ki, Amerikan otomobil sanayisinin eski performansına dönebilmesi için Meksika’daki fabrikalarda üretilen parçaların gelmesi gerek. Trump’ın düşman ilan ettiği Meksikalılara kaldı gene ABD’yi kurtarmak…

Faşist demagojinin dediği gibi sorun küresel çözüm ulusal değilmiş!

Trump’ın inşa ettiği ABD-Meksika duvarının ötesindeki esmer işçi sınıfı “beyaz üstün ırk”ın kalbi olan Amerikan otomobil sanayisinin ihtiyacı üretimi yapmazsa istediği kadar anırsın Wall Street’in CEO’ları…

ABD ekonomisi açılsa bile Meksika “normalleşme”den üretim tam performans yapılamıyor. Sorun küresel, çözüm uluslararası…

Yeni bir kelime girdi şu sıralar insanlığın sözlüğüne; “frontline workers” diyorlar…

Ön cephe, cephe hattı işçileri!

Ön cephedeki işçilerin koruyucu kıyafetini sağlamaktan aciz sistem otomobil sanayisini nasıl kurtaracağının hesabını yapıyor…

Hemşirelerine maske sağlamaktan aciz Amerikan emperyalizminin donanması Çin Denizi’nde gambot diplomasisini sürdürüyor. Geçen hafta Çin donanması ABD gemilerini ablukaya aldı ve Çin Denizi’nden dışarı attı. Adı üstünde “Çin Denizi”, ne işin var bre Yankee ta oralarda?

Birkaç gün önce Amerikan donanması baştan girdi kovulduğu denize. Siz Pazar günü keyifle kahvenizi yudumlarken Çin-ABD donanmaları arasında sinir harbi yaşanmaktadır muhtemelen…   

Almanya’da da eylemler oluyor şu günlerde. ABD ile birlikte Alman emperyalizminin nükleer savaş için silah yığınağı yapma ve bombardıman uçağı filosu alma kararlılığı karşısında savaş karşıtları Merkel’in maketini parçalıyor…

Nükleer savaş için yığınak yapıyorlar ama Alman doktorlar çırılçıplak eylem yaptı yeterli koruyucu malzemeleri olmadığı için. Birinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda eşeklerin gaz maskesi vardı, 2020’de doktorların Korona’ya karşı maskesi yok…

Kapitalizmin üçüncü dalgasındayız. Üçüncü Büyük Depresyon’da. 1873, 1929 ve 2008…

Üç dalga, üç çöküş! İki dünya savaşı, üçüncü savaş?

“Sorun küresel, çözüm ulusal” diyenlerin bataklığı olan bir depresyondayız…

Sorun küresel, mücadele enternasyonal!

Kıbrıs’ın yarısını yurt bellemiş, ‘Kuzey Kıbrıs’a “ülke” demekte ısrar edenler anlayamazlar. Bir ülkenin yarısı ülke değil, yarım ülkedir…

Baf’tan Limasol’a Larnaka’ya, Karpaz’dan Limnidi’ye tek bir bütüne, tek bir vatana, memlekete, yurda inanmayanlar anlayamazlar!

Kıbrıs’ın bölünmez bütünlüğüne “iki bölgeli iki toplumlu” diye itiraz edenler bu söylediklerimi anlayamazlar…

Avuç içi kadar Kıbrıs’ı kafalarında bölenler dünyanın bir bütün olduğunu anlayamazlar…

Tek vatan, tek bayrak, tek ülke gerçeğini inkâr edenler “salgın küresel çözüm enternasyonal” sözünü anlayamazlar!

Dünya bütün, Akdeniz bütün, Kıbrıs bütün…

Sorun küresel, mücadele enternasyonal!

(10 Mayıs 2020 tarihinde Afrika gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author