Zulmünüz artsın ki çabuk zeval bulasınız!

Aziz Şah – Araplar Türkleri sırtından bıçakladı değil mi?

Yunanlılar sırtından bıçakladı…

Kahpe Sırplar… Hain Bulgarlar…

Emperyalist maşası Ermeniler…

Ve dahi Kürtler Türkleri sırtından bıçakladı…

Ne güzel Osmanlı’da Türk sultanın gölgesinde güllük gülistanlık yaşıyorlardı… Nankörler…

Nerden çıktı şu milliyetçilik, bağımsızlık, vatandaşlık, insan hakları, cumhuriyet…

Yaşasın imparatorluk!

Türk’ten başka hiçbir ulusun milliyetçi olmaya hakkı yoktur…

Türkler dışında hiçbir ulusun bağımsız olmaya hakkı yoktur değil mi?

Tebaa olmak neyinize yetmedi, nereden çıktı şu vatandaşlık!

İnsan haklarıymış, cumhuriyetmiş, demokrasiymiş…

Padişahınız neyinizi eksik etti?

Haşa sümme haşa!

Kimdir ki onlar?

Türk’e hizmet etmek için yarattı Allah onları…

Ekmeğini yedikleri, tebaası oldukları, devşirmesi oldukları Sultan’ın gölgesinde yaşamak nelerine yetmedi?

Nankörler!

Türk dışında kimsenin devlet kurmaya hakkı yoktur şu cihanda…

Kahpe gâvur isyan etti Osmanlı’ya, Yunan devletini kurdu…

Hain Arap, çöllerde bağımsız olup ne yapacaktın? İngiliz maşası oldun!

Şu Bulgarlara bak! Batının Osmanlı’ya karşı maşası oldular…

Sırplar yok mu Sırplar!

Sürün şu Ermenileri çöllere…

Doğru sürmüştük!

İşte bu kafadan ileri gelir bugünkü sorunların birçoğu. İmparatorluklar bütün dünyada çöker, ulus-devletler ve cumhuriyetler yükselirken Türkler kendileri dışında kimsenin bağımsızlığına saygı göstermedi. 100 yıl sonra dahi!

Arapların, Yunanlıların, Ermenilerin, Sırpların, Bulgarların ve diğerlerinin hâlâ Osmanlı’yı sırtından nasıl hançerlediğini anlatır hem Kemalistler hem İslamcılar…

Sorun Türk milliyetçilerinin kendileri dışında hiçbir halkın bağımsız olma hakkı olduğunu tanımamasıdır.

İşte bu sebepten ezilen halklar düştüler emperyalistlerin kucağına, yardım istediler. Bunu bile göremiyor Türk milliyetçisi…

Kıbrıslı dışında Osmanlı’ya hepsi isyan etti, bağımsızlık istedi.

Kıbrıs’ı Osmanlı padişahı İngiliz’e sattı…

Geriye kalan milletler isyan etti…

Etmemeliydi. Haşa sümme haşa!

Hiçbirinin bağımsızlık hakkı yoktur…

Kıbrıslılara Türkiye’den edilen küfürlere bakıyorum. Kin ve nefret akıyor paçalarından her cümlenin…

Türk milleti dışında hiçbir milletin bağımsızlık karakteri olamaz!

Bu sebeptendir Cezayir Fransız emperyalizmine karşı savaşırken BM’de Cezayir halkının bağımsızlığını Türkiye Cumhuriyeti veto edip Fransa’yı destekledi, savaş uzadı, bir buçuk milyon Cezayirli öldü…

Zeki, çevik ve ahlaklı Türk milleti küfürler yağdırıyor Kıbrıslılara…

Osmanlı’yı “sırtından bıçaklamayıp” bağımsızlığını kazanamamış Kıbrıslılara kin ve nefret kusuyor. Çünkü bizi Osmanlı padişahı Abdülhamit Han Hazretleri sattı İngiliz’e. Bu sebepten biz İngiliz piçi olduk…

Kininiz ve nefretiniz bol olsun sevgili Türk milleti…

Artsın eksilmesin…

Tükrüğünüzde boğun biz Kıbrıslıları!

Kininiz kınına girmesin…

Ne eşitliği ne kardeşliği, herkes sizin tebaanızdır!

Zulmünüz artsın ki çabuk zeval bulasınız. Böyle derler Anadolu’da zalimler için…

(3 Eylül 2020 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author