Norveç’te Üst Koordinasyon Kurulu yok mu?

Aziz Şah – Norveç’e haksızlık ediyoruz gibime geliyor…

Kıbrıs’ta işgal yokmuşçasına, askeri rejimde yaşamıyormuşuz gibi, herşey halihazırda Anayasa’nın Geçici 10. Maddesi ile sanki de komutanın iki dudağı arasında değilmiş gibi yaşayıp gidenlere söylenen o söz Norveç’e bir haksızlık…

-Norveç’te zannederler kendilerini…

Norveç’te de faşistler vardır, devrimciler vardır, sendikal mücadele vardır, sosyal demokrat düzen solcuları vardır.

Hatta o bölgede Rusya ile ABD arasında askeri nüfuz mücadelesi olduğu için İskandinav ülkeleri açık savaş tehdidi altında yaşar. Liberallerin Rus fobisi ve NATO’nun askeri faaliyetleri birleşince Kıbrıslıların “cennet” zannettiği o bölge de gerilim hattı gibidir. Rusya sınırında NATO’nun ve Rusya’nın NATO sınırında yaptığı tatbikatlar Ege’deki it dalaşlarından farksızdır… 

Yani “kendilerini Norveç’te zannederler” sözü pek gerçeği yansıtmaz. Ama Kıbrıslının diline yapıştı bir kere…

Bilseydi Norveçli devrimciler Norveç’in bir “aşağılama” olarak Kıbrıs’ta düzen içi solculara karşı kullanıldığını, eminim üzülürlerdi…

İskandinav çok Marksist’le tanıştım, alın Kıbrıs’a getirin onları, omuz omuza yürürsünüz…

Lâkin alın bizim askeri rejimde “Norveç’teymiş gibi” siyaset yapanları İskandinav ülkelerine götürün, sokakta gamalı haçlarla askeri nizamla yürüyen neo-naziler ile karşılaştıklarında Eskimolara sığınmak için bahane arayacaklar…  

Yoktur dünya üzerinde cennet…

Kavafis’in dediği gibi başka bir ülke bulamazsın…

Sadece gerçeği inkâr edenler ve kaçarak kurtulacaklarını zannedenler vardır…

“Kendilerini Norveç’te zannedenler” gerçeği inkâr eder sadece…

Şu itfaiyesini bile idare edemediğimiz askeri rejimde “Norveç’teymiş gibi yapmak” bir tercihtir. Uyur taklidi yapmaktır…

Geçici 10. Madde’ye herkes karşıdır değil mi?

Polisin askere bağlı olduğunu herkes bilir değil mi?

Hatta “Halk 10. Geçici Madde’nin kaldırılmadığı bir anayasaya evet demeyecektir” gibi laflar edilir her anayasa değişikliği gündeme geldiğinde.

Geçici 10. Madde’ye herkes karşı olduğuna göre, bu maddenin askeri rejimin demir kanunu olduğunun da farkındadır…

İnsan bir şeye karşıysa doğal olarak o şeyin ne olduğunu biliyordur…

10. Geçici Madde’den bahsedip sonra da Norveç’teymiş gibi yapamazsınız…

Norveç’te çünkü 10. Geçici Madde yoktur.

Anayasanın olduğu, mahkemelerin çalışabildiği, işler bir parlamentonun olduğu asgari burjuva demokratik düzeni ile bunların olmadığı çeşitli diktatörlük türleri, askeri rejim biçimleri, olağan üstü hal yönetimleri, sömürge idareleri arasında nitelik farkı vardır…

10. Geçici Madde ile bütün yetkilerin askere devredildiği, “Anayasa” denilen 12 Eylül darbesinin ürünü gerici bir metnin dahi dışında ve üzerinde olan “Milli Güvenlik Kurulu” mertebesindeki Üst Koordinasyon Kurulu tarafından idare edilen bu askeri bölgede asgari bir burjuva demokratik düzeni yoktur. 

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar yargıçlıktan istifa ederken “KKTC laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti değildir. Bu yalanı daha fazla söylemek istemiyorum” derken, “Norveç’teymiş gibi” yaşayan çoğunluktur bizim elimizi kolumuzu bağlayan!

Silihtar’da geçtiğimiz günlerde Üst Koordinasyon Kurulu toplandı.

Generaller, Elçi ve Tatar kararlar aldı…

“Anayasa’da Üst Koordinasyon Kurulu diye bir şey yoktur, bunu Tatar icat etti” diye tutturmuş kendini Norveç’te zannedenler…

Anayasa’da “KKTC demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir” yazar. KKTC o dedikleri şey hiçbir zaman olmadı. Anayasa’da yazan doğru olmadığına göre, “Üst Koordinasyon Kurulu”nun da Anayasa’da yazmasına gerek yoktur değil mi?

(2 Aralık 2020 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author