Ne idüğü belirsizler: Evrodo, Linobambaki ve Kıbrıslı

Aziz Şah – Daha önce duymadıysanız, duyun! “Kinimiz dinimizdir” Türkçü faşizmin parolasıdır.

Kıbrıslılara besledikleri kin öyle derin, öyle ideolojiktir ki…

İşbirlikçi olsanız da yiyeceksiniz sopayı, isyancı olsanız da…

Liberal olsanız da, komünist olsanız da…

Hipi olsanız da, tiki olsanız da…

“Mış” gibi yaparak koruma kalkanına sahip olmuyorsunuz…

“Kinimiz dinimizdir” diyen bir faşist gelenek var karşınızda!

Erhan Arıklı geçen sene şöyle demişti:

“1878’de İngilizler adayı aldıklarında bir nüfus sayımı yapmışlardı. Bu nüfus sayımında Müslüman ve Hristiyanların yanısıra 1500 kişilik de Linobambaki denilen bir grup daha tespit etmişti. Bu Linobambakiler işine geldiğinde Müslüman işine geldiğinde Hristiyan olan ne idüğü belirsiz bir gruptu. Linobambakilerin sayısı şimdi 7-8 bin kişi olmalıdır. Bunların bir kısmı şu anda KKTC’de yaşıyor olabilir. Bu kişilere dikkat etmek gerekiyor”…

***

Kana dayalı ırkçılık ve mezhepçiliğe dayalı İslamcı bir hareketin harmanlanmış halidir Yeniden Doğuş Partisi…

Arıklı’nın dediği gibi bütün “ne idüğü belirsiz”ler düşmandır onlar için!

Rol yaparak da kandıramazsınız, “Mış” gibi yaparak da korunamazsınız…

Siz o 7-8 bin kişi diye fişlenen Linobambakisiniz…

Yalnız Arıklı değil, “Linobambakiler”i Ülkü Ocakları da zaman zaman düşman ilan eder, hatırlatır kana dayalı ırkçılığın ne olduğunu!

Çünkü ırk birliği için tehdittir “kanı bozuklar”. Bu yüzden eskiden kafatası ölçerlerdi, şimdilerde DNA testi yapıyorlar…

Bütün kavramlar gibi “faşizm”in içini de boşalttığı için liberaller, ırkçılığı “maymun logosu”nda faşizmi de “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” sözünün altında ararlar…

Halbûki faşizm eli sopalı paramiliter bir terör hareketidir. İdeolojisi Arıklı’nın dediği gibi “ne idüğü belirsizler”i yok etmektir…

Faşizm düşman portresini “komünist” ve “kadın” üzerinden kurar. Kadınsı olan herşeye düşmandır. “İdeal kadın”ı baştan yaratır bu yüzden. “Barış” kadınsıdır, zayıfların işidir. Zayıf olan ise yok olmaya mahkûmdur…

Komünizm ise bütün düşmanların “bileşik organizmasıdır”, düşmanın tek bedende vücut bulmuş halidir. Bir Alman, İtalyan, Fransız, İspanyol, Yunan veya Türk faşistinin “Komünizm nedir?” sorusuna vereceği cevap üç aşağı beş yukarı aynıdır…

-Uluslararası Yahudi Bolşevik komplosu!

Yahudiler, soyu belirsiz kanı bozuklar, melezler, soyunu inkâr edenler, barışı savunanlar ve diğer bütün “parazitler” komünisttir faşistin düşman algısında.

Ya da Arıklı’nın dediği gibi “ne idüğü belirsiz”…

Arıklı’nın 20 sene önce yazdığı “dilinizde sigara söndüreceğim, hadım edeceğim, kum torbası gibi yorulana kadar yumruklayacağım” satırlarını 20 sene sonra fark edenler, herhalde kanı bozuk, “ne idüğü belirsiz” Linobambakiler üzerine söylediklerini bir 20 sene sonra fark eder…

Sizin kendinizi nasıl gördüğünüz değil, onların sizi nasıl gördüğüdür aslolan!

Hepiniz onların gözünde Linobambakisiniz Kıbrıslılar!

“Ne idüğü belirsiz”…

Bir UBP’li çıkıp “Evrodo muyuk be biz!” dedi, slogan oldu…

“Evrodo” nedir? “Ne idüğü belirsiz!”

Yok edilmesi gereken hedef…

Melezliği ile övünür Kıbrıslı. Bugün melezliğin adı “ne idüğü belirsiz” olmak!

Düşmanın diğer adıdır “Evrodo”!

“Sorun Türklüğü bir türlü kabullenemeyip, Kıbrıslılık kimliğini öne çıkaranlardadır” demişti Arıklı.

“Kıbrıslı” ise Linobambaki gibi “ne idüğü belirsiz”dir…

“Ne idüğünüz”ün ne olduğunu kan testi ile mi, kafatası ölçünüzle mi ispat edersiniz bilmem ama faşizm ve ırkçılık budur…

(12 Aralık 2020 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author