Cenevre sirki

Aziz Şah – Cenevre’de sirk kuruldu…

İp üstünde yürüyen adamlar…

Ağzından ateş çıkaranlar…

Dayakla eğitilmiş filler…

Muzla disipline edilen maymunlar…

İnsanların bölüp yönettiği hayvanlar ve diğer insanların bölüp yönettiği insanlar…

1968’de Beyrut’ta başlayan görüşmeler 2021’de Cenevre’de devam ediyor. Masada bugüne kadar herşey konuşulmuş gibi yapıldı ama aslında can alıcı hiçbir konu konuşulmadı. Bir yanda emperyalistler, diğer yanda bütün suçu sırtına yükledikleri liderler…

Emperyalistler yeni askeri üsler inşa ederken Kıbrıs’ta barışı neden tesis etsinler?

Üzerine yazdığım her müzakere masası için “masada oturma düzeni yanlıştır” dedim. Kıbrıslılar bir yanda, emperyalistler ve sömürgeciler karşılarında olmalı; Kıbrıslılar düşmandan hesap sormalı…

Ve dahi Kıbrıslılar birbirlerine ve sömürgecilere savaş suçlarının hesabını sormalı. Önce mahkeme kurmalı!

Bir kısım emperyalist Rum tarafının, bir kısım emperyalist Türk tarafının safında olunca buna böl-yönet masası denir…

Nedir 2021 Nisan’ında Cenevre’de yapılan ön müzakerenin özelliği?

Türk tarafı 70 senelik taksim tezini açık açık masaya koydu. Daha önce hep federasyon/ konfederasyon diyerek taksimi görüştüler. Şimdi adı “iki devlet” oldu. Ama devletlerden biri TC, diğeri ise Kıbrıs Cumhuriyeti’dir…

Rum Liderliğinin ise eli güçlü! Çünkü karşısında yarını düşünmeden 1964’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki makamlarını terk eden bir siyasi gelenek var. Sonra 4 Mart 1964’te Türkiye’nin de desteklediği 186 No’lu BM kararıyla tek başına bütün Kıbrıs’ın tek temsilcisi oldu. Ardından da bütün Kıbrıs’ı temsilen 1995’te Tansu Çiller’in imzaladığı Gümrük Birliği’ne ek anlaşmasıyla tek başına AB’ye girmesinin önü açıldı.

Ankara ve uşakları “50 sene federasyon görüşüldü” diyerek taksimi koydu 2021’de masaya. Halbûki 1971’de NATO’nun Lisbon zirvesinden beridir görüşülen “federasyon” adıyla taksimin kendisidir.

50 senedir öyle bir emperyalist propaganda ile yıkandı ki beyinler, herkes federasyon görüşüldüğünü zannetti, aslında taksim görüşüldü ama tek çözüm modeli de federasyon sayıldı. “Üniter Kıbrıs” diyenlere önce sağcılar sonra solcular “Rumcu” demeye soyundu!

Taksim, federasyon ve türevleri toprağı bütün, yabancı askerlerden ve üslerden arınmış tam bağımsız egemen bir Kıbrıs devletine karşı barikat olarak kullanıldı.

Emperyalist düşünce kuruluşlarının profesyoneli Kıbrıslı Türk bir liberalin alaycı itirafına tanık olmuştum: Biz Kıbrıs’ı federasyon kurabilmek için böldük!

Evet! Federasyon, konfederasyon, iki devlet ve Türkiye’ye ilhak taksimden çıkar. Taksim neden, diğerleri sonuçtur!

Dünyanın bir kanunu vardır: Egemenlerin kurduğu denklemde çözüm üretemezsiniz!

Kıbrıs sorunu en başta emperyalizm sorunudur…

2021 yılında ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği ayrı ayrı Kıbrıs’ta federasyonu desteklediğini açıkladı.

İngiltere ise Türklere “iki devlet” fısıldadı, Rumlara “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinin garantörüyüz” diyerek her zamanki böl-yönet oyununu sahneledi…

Türkiye 50 sene federasyon maskesi giydirdiği taksim politikasına 51’inci senede “iki devletli çözüm” demeye başladı.

Bugün hâlâ ABD Dışişleri’nden yapılan “federasyonu destekliyoruz” açıklamalarına sevinebiliyorsunuz ya, yanarım yanarım ona yanarım…

15 Temmuz darbesi ve 20 Temmuz işgalinin arkasında ABD var. 50 senedir de federasyonu destekliyor ABD ama inatçı Kıbrıslılar Amerikan barışını engelliyor!

Kıbrıslıları birbirine düşüren İngiliz değil mi ki de “İngiltere Dışişleri Bakanı Cenevre’ye vardı” haberine sevinebiliyorsunuz?

İngiliz üslerine karşı çıkmadan adada barış savunulamaz!

İşte kendisine “solcu” diyenler emperyalizmin federasyon şarkısını düşünmeden söylediği için, emperyalizmin kontrgerillası, tetikçisi, katilleri sağcılar “biz emperyalizme kafa tutup iki devleti savunuyoruz” diye masal anlatıyorlar…

Barış meselesi her zaman ve her yerde anti-emperyalizm meselesidir.

Birazcık anti-emperyalist öfke ve şüphe, yalvarırım!

(29 Nisan 2021 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author