Körü körüne İngiliz dostluğu güdenler!

Aziz Şah – 12 Temmuz 1878’de Padişah Abdülhamid’in Kıbrıs’ı İngiliz’e sattığı günden 2021 Nisan’ında Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakeresine kadar İngiliz emperyalizmi Kıbrıs’ta hep iki tarafa farklı konuşup kendisinin esas üçüncü planını işletti…

Ankara’nın 2021 yılında Cenevre’de masaya koyduğu Taksim Tezi’ni, 1956’da Ankara’yı ziyareti sırasında Britanya Sömürgeler Bakanı Lennox Boyd gündeme getirip Türkiye’yi ikna etmişti. Böylece İngiliz sayesinde Türkiye “milli dava” sahibi oldu…

Türkiye’nin Cenevre’de masaya koyduğu 6 Madde ile İngiltere’nin iki önerisi de birbirinin içinden çıkmış gibi adeta…

Daha da trajikomik olan şu: Eskiden perde arkasında Türk’e ve Rum’a ayrı ayrı teklif götürüp horozları perdenin önünde dövüştürürdü İngiliz…

2021’de Cenevre’de ayrı ayrı değil, aynı anda iki öneri birden koydu masaya İngiliz Dışişleri Bakanı!

-Gevşek federasyon…

-Uluslararası tanınırlığı olmayan ama Rumların tanıdığı “özerk Kuzey Kıbrıs”!

İngiltere herkese duymak istediği şeyi söyledi…

Dedikodu değil, BBC yazıyor:

1) “İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Cenevre toplantısı sırasında ademi merkeziyetçi (decentralized) bir federasyon oluşturulmasını öngördüğü belirtiliyor”…

2) “BBC Türkçe’ye Cenevre toplantısıyla ilgili bilgi veren İngiltere’den bir diplomatik kaynak, ‘Kıbrıs sorununun, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ile belirlenen ve uluslararası kabul gören, siyasi olarak eşit, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon kapsamında kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne güçlü bir destek verdiğini’ belirtti”…

3) “İngiltere’nin bundan sonraki süreçte Kıbrıs Türkleri ile ilişkisini daha da yoğunlaştırması ve uygulanan ambargoların hafifletilmesi için bazı adımları atmayı değerlendirdiği de kaydediliyor.

Buna göre İngiltere’nin yaklaşımı, Kıbrıs Rumları ve Türklerinin karşılıklı olarak birbirlerinin varlıklarını tanımalarını, Kuzey Kıbrıs’ın da AB parçası olarak sayılması ancak uluslararası bir tanınırlığının olmaması fikrine dayanıyor”…

Tercümesi:

-Uluslararası kamuoyunun duymak istediği “BM parametreleri çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyon” dedi İngiliz…

-Üstüne Anastasiadis’in “isim babası” olduğu “gevşek federasyonu” masaya koydu…

-Son tahlilde de uluslararası tanınırlığı olmayan ama Rumların tanıyacağı “özerk bir Kuzey Kıbrıs” dedi…

Türkiye’nin BM’nin masasına koyduğu 6 Madde’de ne deniyor?

TC, Yunanistan ve İngiltere’nin toprak bütünlüğü ve anayasal birliğini garanti ettiği ama toprakları işgal edilmesine rağmen yıkılmayan Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti toprakları üzerinde kurulan KKTC’yi toprağı işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti tanıyacak, işgalci ile işgal edilen devlet aynı statüde eşitlenecek…

Yani İngiliz Dışişleri Bakanı’nın taraflar birbirlerini tanıyacak ama KKTC’nin uluslararası tanınırlığı olmayacak; fakat Kuzey Kıbrıs Avrupa Birliği’nin parçası sayılacak sözünü 6 Madde’ye yaydı Türkiye lafı dolandırarak…

İngiliz emperyalizmi dünyaya, Ruma ve Türke ayrı ayrı duymak istediklerini birer cümleyle söyledi.

1956’da Türkiye’nin aklına Taksim Tezi’ni sokan İngiliz, 2021’de “iki devlet”, “eşit egemenlik”, “birbirini tanıyan iki taraf” tezini ortaya attı…

Mart ayında İngiltere’nin eski dışişleri bakanlarından Jack Straw da adeta bir Türk milliyetçisi gibi konuşup “iki devletli çözüm”den başka yol yok demişti…

İşte, Türk milliyetçileri o kadar zekidirler ki bir İngiliz emperyalistinin neden Türk milliyetçisi gibi konuştuğunu dahi sorgulayamazlar…

Önce eski dışişleri bakanı Jack Straw, sonra şu anki dışişleri bakanı Dominic Raab Türkiye’ye duymak istediklerini söyledi.

Ne demişti Rauf Raif Denktaş?

-“Körü körüne İngiliz dostluğu güttük”!

Ve gütmeye devam etmektesiniz körü körüne İngiliz dostluğu…

(3 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author