Dr. Küçük Makarios’a “yama” mıydı?

Aziz Şah – Federal çözüm hiçbir zaman olmayacak.

Çünkü federasyon tezini Rum Liderliği silah zoru ile kabul etti, Türk Liderliği ise federasyonu hep taksimin yerine kullandı.

ABD, Britanya ve NATO ise taksimi/federasyonu “Akdeniz’de ikinci bir Küba” tehdidine karşı emniyet supabı olarak kullandı.

Federasyon çözümü hiçbir zaman olmayacak çünkü 1971’de NATO zirvesinde alındı bu karar. NATO tutkal değil, paladır. Bu yüzden federal çözüm olmayacak…

KKTC hiçbir zaman tanınmayacak.

Çünkü KKTC başka bir devletin –Kıbrıs Cumhuriyeti’nin- toprakları üzerinde kuruldu.

Mısır’ın gidip Adana’yı işgal edip Arap Devleti kurmasına benzer Türkiye’nin gelip Kıbrıs’ın kuzeyini işgal edip, başka bir devletin toprakları üzerinde devlet kurması. Adana’da da Araplar yaşar, ama bu Mısır’ın Adana’yı işgal edip Arap Devleti kurarak BM’de tanıtabileceği anlamına gelmez.

Askeri gücü yetiyorsa işgal eder, o kadar. İşgal ettiği yerde de insanların hayatını zehir eder…

Bu yüzden KKTC hiçbir zaman tanınmayacak. Zaten Türkiye’nin de böyle bir politikası hiçbir zaman olmadı. Mustafa Akıncı her zaman yaptığı gibi iş işten geçtikten sonra konuştu bu konuda da…

2021 Ağustos’unun sonunda şöyle dedi:

“Türkiye’nin KKTC’yi tanıtma diye bir gündemi yok, bunu çok net olarak ifade edebilirim. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmemizde bana ‘Kosova’yı 100’den fazla ülke tanıdı da ne oldu’ dedi”…

Bunlar yaşanırken söylenmesi gerekirdi. Halen daha taksit taksit açıklıyor birçok şeyi Akıncı, hiç ders almadı…

Akıncı 45 senelik siyaset hayatında “General çizmeyi aştı” vakası dışında hiç doğru zamanda konuşmadı. Hep bekledi…

Çok bekleyince de herşey murdar olur işte böyle!

KKTC’nin tanınmasını bir tek Doğu Perinçek denilen ulusalcı çizgi film karakteri dert edindi. Taliban’ın KKTC’yi tanıması için çağrı yapıyor…

Avaracı popaz dirileri gömer, Doğu Perinçek de KKTC’yi tanıtır…

Federal çözüm hiçbir zaman olmayacak ve KKTC hiçbir zaman tanınmayacak dedik…

Hem “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden gelen haklarımız”, hem “KKTC anayasası” ve “KKTC kaderimizi tayin hakkımızdır”, hem de “Tek çare federal çözüm” diyen Kıbrıs Türk solu Anastasiadis’in çağrısından sonra nasıl karşı çıkacağını şaşırdı.

1974’te Türkiye Kıbrıs’a çıkarken gösterdiği “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninin yeniden tesis edilmesi ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması” gerekçesini dile getiren bizlere “Azınlıkçılar” ve “Yamacılar” diyorlar.

Rum Cumhurbaşkanı’nın Türk Muavini “yama” mıydı? İki ayrı cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz? İki ayrı devlet mi?

Ticarette ancak %1 paya sahipken, bütçeye %4-5 katkı yaparken, %18’lik nüfusla devlet kadrolarının %30’una hakim ve Cumhurbaşkanı Muavini’nin “veto” hakkı ile siyasi olarak eşitken “yama” ve “azınlık” mıydık?

Kendi meclisimiz vardı!

Bugün Recep Tayyip Erdoğan geliyor, sözde KKTC meclisinde konuşma yaparken “Size bir meclis binası yapacağım” diyor, meclisin içindekilerin haberi yok. Erdoğan bir gece karar verip 500 MİLYON DOLAR borçlandırıyor toplumumuzu, maliyenin haberi yok; para nereye aktarıldı, bilen yok…

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklara “azınlıkçılık” diyenler, Asım Akansoy’un ifadesiyle günde “200 vatandaşın yapıldığı” kutsal mabetleri KKTC’de kimin azınlık olduğunun farkında değiller…

Bu nüfus yapısı ile “federasyon”u Türkiye ile kuracağız, farkında değiller…

(6 Eylül 2021 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author