Ecevit’ten Erdoğan’a yazılan destan

Aziz Şah – İşgalin üçüncü senesi…

31 Mart 1977 tarihinde Denktaş Federe Devlet Başkanı olarak Meclis Başkanı Osman Örek’e bir “mektup” yazar…

Bu belge 15 Mayıs 2021’de Şener Levent’in köşesinde çıktı.

Hep denir ya “federe devlet” ayrılıkçı değildi, o günün koşullarında “Federal Kıbrıs”a geçiş için bir zemindi. Denktaş’ın mektubu “Rum toplumu ile anlaşma yapma olanağı mevcut değildir” diye başlıyor, kuzeydeki nüfusu güneydeki nüfusa eşitlemek için nüfus taşıma politikasının “kredi olanakları” ile desteklenmesi gerektiğini söylüyor.

Örek, Kıbrıs Türk Federe Meclis Başkanı olarak bir heyetle Ankara’ya gitmeye hazırlanıyor. Denktaş da Türkiye’de görüşülmesi gereken konularda “tavsiye”de bulunuyor.

Denktaş’ın kaleminden:

“1.Rum toplumu ile bir anlaşma yapma olanağı mevcut değildir; anlaşma yapılması için bizden beklenen tavizleri (Rum ve ABD’nin, AET’nin beklediği tavizleri) vermediğimiz takdirde tutunamayız -ekonomik erozyon bizi sür’atle yok eder.

2.Yerleşme, seyahat özgürlüğü bölgemizi ortadan kaldırmak için bir tuzaktır. Prensipleri reddetmekle beraber, uygulamaya hakim olmalıyız.

3.Türk toplumunun siyasi ve ekonomik durumu Rumlarınkine denk duruma gelinceye kadar Rumlara açılamayız. Nüfus dengesini müspet yönde geliştirecek girişimlere devam edilmesi gerekir. Bu da kredi olanaklarının artırılmasına ve rehabilitasyon işlemlerini bir an önce tamamlamanızı temin edecek olanakların sağlanmasına bağlıdır.

4.Planlama teşkilatımız için güvenilir, pratik görüşü güçlü, Kıbrıs davasına inanmış bir uzmana ihtiyaç vardır.

5.Kıbrıs’ın Türkiye için bir nevi Hong Kong haline gelmesi için çalışmalar gerekmektedir.

6.Türkiye’de çalışan Kıbrıs uyruklulara TC uyrukluymuşlar gibi muamele edilmesi gerekli görülmektedir.

7.Mücrim teatisi ve mahkeme kararlarının karşılıklı uygulanması konuları bir an evvel sonuçlandırılmalıdır.

8.Vakıflar Bankası, Halk Bankası ve Emlak Kredi Bankasının Kıbrıs’ta şube açmaları gerekmektedir.

9.T.C. uyruklu emekli kişiler Kıbrıs’a yerleştiklerinde, emekli maaşlarını Kıbrıs’tan alabilmelidirler.

Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

(Rauf Raif Denktaş)

Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı”

***  

Denktaş bu belgede, 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin İskân ve Rehabilitasyondan Sorumlu ilk bakanı İsmet Kotak ve Rum evlerine yerleşiklerin yerleştirilmesinden sorumlu bakan müsteşarı Hakkı Atun ile “Tarımsal İşgücü Protokolü” ile başlattıkları etnik homojenleştirmeyi “kredi olanakları” ile geliştirmekten bahsediyor 1977’de. Böylece taşıma nüfusun rehabilitasyon işleminin tamamlanmasından bahsediyor. Bu taşıma nüfusun rehabilitasyonu meselesini işgalin 47’nci yılında sömürgeci Profesör İlber Ortaylı da dile getirdi…

Ne beceriksiz bir “fetih”miş bu işgal ki 47 senedir aynı şeyleri sayıklıyorsunuz…

Demografiyi bir savaş olarak gören sömürgeci rejim, 1990’larda da GKK, KTBK komutanları ile Elçiden oluşan Üst Koordinasyon Kurulu ile “Güneye karşı kuzeydeki nüfusun Rumların en az %75’i kadar olması gerektiği”ne karar vermişti. Nüfusu getirdiler ama nasıl yaşayacağını hesaplayamadılar…

47 senede bir Planlama Teşkilatı bile kuramadınız. Gelinen aşamada, Ayş’aba ile Fatma teyze fiyatları denetlesin diyorsunuz…

Denktaş Rumlarla nüfus dengesi ve ekonomik denge sağlanana kadar açılamayız diyor. O denge hiçbir zaman sağlanmayacak! Kıbrıs’ın kuzeyine taşıyabileceğiniz yerleşimci nüfusun bir sınırı var. Taşıdığınız nüfusu bindirilmiş kıta gördüğünüz ve temel insani ihtiyaçları bile umursamadığınız için başarısız oldunuz.

Sadece ayrılıkçı Federe Devlet’in “federasyon”a gittiğini zanneden liberalleri kandırmayı başardı sömürgeci rejim…

Bir bölgeye tel çekip insan haklarının dışında bir yaşam yaratmak zafer değildir. Ecevit’ten Erdoğan’a yazdığınız destan budur…

(21 Eylül 2021 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author