İki federalist bir ipte oynamaz

Aziz Şah – 1968’in devrimci gençliğine karşı “Yollar yürümekle aşınmaz” demişti Demirel, sonradan çok tekrar edildi bu söz. Küçümsediğinden söylemişti…

Sonradan bu söz “demokrat”lığının ispatı olarak gösterilse de, o yürüyen gençlerin idamı için oylamada iki elini birden havaya kaldıran Demirel’di o.

-Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler, bırakın yürüsünler, yürüseler ne olacak manasında kullanıldı yıllar içinde “Yollar yürümekle aşınmaz” sözü…

1991’de on binlerce maden işçisi Zonguldak’tan Ankara’ya yürüdüğünde yollar yürümekle aşındı…

Ondan sonra da kolay kolay yolları aşındıran amacı olan yürüyüşlere müsaade etmediler…

Bir yürüyüşün amacı varsa, bir hedefe doğru yapılıyorsa yollar da aşınır ayaklar da…

AKEL Derinya’da yürüdü, CTP da peşinde…

Amacın “BM parametreleri çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyon” olduğu söylendi…

Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası BM parametreleri çerçevesinde iki bölgeli iki toplumlu federasyona köprü olsun diyen Anastasiadis’e karşı yapıldı bu yürüyüş…

“Bizim için sadece tek bir plan var, o da federasyon” diyen Anastasiadis’in onlardan tek farkı federalist olmasıdır!

Bunca zamanda federalistler konusunda öğrendiğim, “Federalistler birbirine benzemez” gerçeğidir. İki federalist bir ipte oynamaz…

Annan Planı’na hayır diyen AKEL federalist, “Yes be annem” diyen CTP federalist, güneyde tek başına “Evet” diyen Bay Nikos da federalist…

Hepsi federalist ise nasıl oluyor da federalistler Anastasiadis’e karşı yürüyor Türk savaş gemileri Doğu Akdeniz’de yol keserken…

Demirel’in sözünün sırrı budur: Bir amaç birliği var ise yollar yürümekle aşınır, o yürüyüş tehlikelidir!

Tehlikesizse bırakın yürüsünler…

O kadar amaç birlikleri yok ki, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni paylaşmaya karşı çıkan AKEL “Federal Kıbrıs” yürüyüşünde Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı ile yürüyor… Hem Kıbrıs Cumhuriyeti temelinde bir çözüme karşıdır hem de ak güvercin Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağını sıkı sıkı tutar…

CTP’nin sendikaları ise kuzeydeki mitinglerde Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı açılmasına müsaade etmez. CTP’nin çifte bayrak asılıdır parti binalarında: TC ve KKTC bayrakları…

Burada bir amaç birliği görüyor musunuz siz?

AKEL federalist, CTP federalist…

AKEL garantörlüğün feshinden yanadır ve tek taraflı müdahale hakkına karşıdır…

CTP için garantörlük ve tek taraflı müdahale hakkı olmazsa olmazdır…

AKEL tüm yerleşikler gidecek der…

CTP tüm yerleşikler kalacak, KKTC vatandaşı olan herkes Kıbrıs Türk halkıdır ve Birleşik Federal Kıbrıs vatandaşı olacak der; hatta yerleşiklerin bugün güneye geçememesini “insan hakları ihlali” sayar…

AKEL savaşta zorla evinden sürülen mülteciler dönecek, dönüş hakkı insan hakkıdır der…

CTP “Ne mültecisi? Mülteci de kim? Savaşta zorla morla sürülen yok! Nüfus mübadelesidir o… Sürülenler de sürüldükleri yerde kalsınlar, biz iki bölgeciyiz… Bu yüzden iki bölgeli iki toplumlu federasyon deriz, kimse dönemesin diye geri… Avrupalıların Kıbrıs’a yerleşim hakkı serbest ancak Kıbrıslıların kendi ülkelerinde yerleşim hakkı kota ile” der… 

AKEL de federalist, CTP de…

Biri Şam’a gider, diğeri Bağdat’a…

Bu sebeptendir bu adada yollar yürümekle aşınmaz. Çünkü amaç birliği yoktur aynı sloganları atanlarda bile!

(7 Ekim 2021 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author