Sedat Peker’in porno açılımı

Aziz Şah – Ankara’nın Kıbrıs Türk toplumunun iradesine karşı yaptığı 18 Ekim 2020 darbesinin sene-i devriyesinde 19 Ekim 2021’de UBP Kurultayı’na yönelik kaset operasyonu başladı…

2020 Ekim’inde sıra UBP’ye de gelecek diyorduk, Aralık’ta UBP kurultayını yapamadı Ankara’nın müdahaleleri sonucunda!

Bu gidişle Ekim 2021 Kurultay’ı da zorda! Saner’in kaset skandalı –şimdilik- en çok Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’a yarasa da, onlar da geçen seneki kurultayda nedenini bile açıklamalarına izin verilmeden kurultaydan çektirilmiş iki ‘mağdur’…

UBP kurultayları ezelden beridir muharebe alanı olageldi. Ancak hiç başkan seçemeyecek duruma düşmediler. 2020’de AKP bir operasyon çekti UBP’ye, 2021’de de Sedat Peker ‘porno açılımı’ başlattı…

Evet, bu bir PORNO AÇILIMI’dır…

Sedat Peker çok ahlaklı olduğu için kendi hesabından yayınlamıyormuş seks kasetlerini, başka hesaptan sızdırılıyor. Tam TC Diyanet İşleri Başkanlığı’nın durumu gibi…

Diyanet’e göre ‘kabuklu deniz ürünleri yemek haram’dır ama ‘baldızla zina nikâha zarar vermez’miş…

Porno videolarını Peker’in hesabı yerine başka bir hesaptan sızdırmaları da ahlak açısından ters değilmiş…

Ne kontrgerilla tetikçilerinin ne de din adamlarının ahlak anlayışına kaldık!

Mafya ile işbirliğine girip kendilerine ‘hediye’ edilen genç kadınlarla otel odalarında kayda geçiyorlarsa, şantajla aracılık ya da para karşılığı komisyonculuk yapıyorlarsa deşifre olsunlar; ama yatak ilişkileri ile değil, banka dekontları ile!

Kıbrıs Türk yargısından kaçıp Türkiye’ye sığınan UBP’nin eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarındaki milyonların kaynağı belirlenemedi daha…

Kıbrıs’a zaten hastalıklı sömürgeci bir bakışı olan Türkiye kamuoyunu Peker’in bu PORNO AÇILIMI daha da kışkırtacak! Tam milliyetçi, mukaddesatçı, ırkçı-Turancı ikiyüzlülüğü ile ahlak, aile, millet derken getirdi siyaseti bel altına bağladı…

Siyasilerin karıştığı ‘seks skandalı’ mı istersiniz?

Bu memleketin mahkemesinde zabıtlara geçti pasaportuna el konularak gece kulübünde zorla seks kölesi olarak çalıştırılan kadının anüsünde kırılan soda şişesi ve çığlıkları…

Olayı duyduktan sonra gazetede şöyle yazdım 30 Mart 2018’de:

“Söyle ey Kıbrıslı!

Anüsüne soda şişesi sokulan kadının anüsünde soda şişesi kırıldı…

Anüsüne soda şişesi sokulan kadının anüsünde kırılan soda şişesini insanüstü bir çaba ile çıkaran ve yırtıkları diken bir de tabip var…

Kadının anüsünde parçalanan soda şişesinin çıkarıldığı yere ‘hastane’ mi denir, ‘mezbaha’ mı?

Bir kadının anüsünde bir kerhanede soda şişesi kırılıyorsa ve uzun zaman sonra bu ortaya çıkıyorsa, orası ülke midir, mezbaha mı?”…

Bu olay kapatıldı gitti, olaya karışanlar ‘fazla muteber’ olduğu için…

Peker’in PORNO AÇILIMI ile ne alakası var Kıbrıs’ın kuzeyinde kerhanelerdeki seks köleliğinin diyebilirsiniz…

İkisi de askeri rejimin sonucudur…

İşgal toplumunun resmidir: İşgal işbirlikçisi siyasiler ile mafya ve askeri rejim arasındaki ilişkiler…

Çürümüş bu rejimden çıka çıka 20 tane seks kaseti mi çıktı?

Aylardır Sedat Peker eliyle kontrgerilla içerisinde bir bağırsak temizliği, imaj tazeleme, güncelleme yapılıyor. Dökülsün ilişkiler ortaya, ancak buradan temiz toplum çıkmaz kendi mücadele programınız yoksa, bir kontrgerilla tetikçisinin iki dudağından çıkan söze tabiyseniz…

Hakikaten Peker’in PORNO AÇILIMI ile siyasetin temizleneceğini zannedenler var; korkakları daha korkak, işbirlikçileri daha işbirlikçi, ahlaksızları daha ahlaksız yapma operasyonudur bu…

(22 Ekim 2021 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author