Kutlu Adalı’nın karşısına dikilen TC Elçiliği Müsteşarı Onur Öymen (3)

Kıbrıs’ta yerleşimci nüfus projesinin yürütücüsü TC Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ve Başbakan Bülent Ecevit

Aziz Şah – Bugün Kıbrıs’ın işgal bölgesinde işini yapan memur bulamazsınız…

Bugünkü memur profiline bir günde mi ulaşıldı?

İşini yasalara ve tüzüklere göre yaptığı için 1974’ten sonra TC Elçiliği’ne çağrılan Kayıt Dairesi Müdürü ve Nüfus Başyazmanı Kutlu Adalı ile Muhaceret Dairesi Müdürü Erol Bayram’ın vakasını yazdık.

TC Elçiliği Müsteşarı Onur Öymen, Adalı ve Bayram’a hakaretler yağdırdı. Sonra da görevlerinden aldırdı!

Çünkü “hukuk devleti”ne göre memurluk yapıyorlardı… Kıbrıs’taki Türk işgali memuriyet olgusunu da tepeden tırnağa değiştirdi.

“Kanun adamı” memurlardan Turgut Özal’ın dediği gibi “benim memurum işini bilir” memuriyetine varıldı.

Yasalara ve tüzüklere aykırı olarak her gelene “kimlik” vermediği için Kutlu Adalı’ya ve Erol Bayram’a küçümseyici, hiçleştiren, emir veren laflar eden Onur Öymen’e Adalı şöyle diyordu:

-“Anayasa ve yasalara göre, çıkarılan tüzük ve nizamlara uygun olarak görev yapıyoruz. Emirle hareket edersek…”

Türkiye’de “hukuk”u savunuyordu Onur Öymen gibiler, Kıbrıs’ta ise hukukun yerine “emir”i koydular. Sömürgeci Anakara ile sömürge ülke arasındaki fark budur…

TC diplomasisinin her kademesinde yer almış, CHP Başkan Yardımcılığı’na kadar yükselmiş Öymen şöyle diyordu Kutlu Adalı’ya:

-“Artık bizden emir alacaksınız. Bakanlar bizden sorulur… Biz gerekeni yapacağız…”

Sonucunda da Adalı ve Bayram’ı görevlerinden aldırdı TC Elçiliği Müsteşarı Öymen yasaya-nizama göre hareket ettikleri için.

Aradan geçti yarım asır…

48 sene önce Kıbrıs’ta yasaya-nizama göre hareket eden memurları ezdi ve yok etti TC Devleti adına Bülent Ecevit.

Kıbrıs’ta irademizi yok eden dönemin isimlerine bakın:

Başbakan Bülent Ecevit…

“Benim Kıbrıs’ta valim var” diyen Dışişleri Bakanı Turan Güneş…

Yerleşimci nüfus projesini yürüten Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu…

Turan Güneş’in “valim” dediği TC Büyükelçisi Asaf İnhan…

Elçilik Müsteşarı Onur Öymen…

1981’de seçimi kazanan CTP-TKP-DHP’nin hükümet kurmasına müsaade etmeyen Dışişleri Bakanı İlter Türkmen…

Yerleşimci nüfusa faşist YDP’yi kurduran Büyükelçi İnal Batu…

Hepsi Cumhuriyet Çocuğu, hepsi Atatürkçü, hepsi “devletin âli menfaatleri”ni düşünür.

48 sene önce TC Devlet aklını temsil eden bu “Cumhuriyet Çocukları” ezdi geçti Kıbrıslıların iradesini.

En önemli kurumlarımız herhalde o zamanlar İskân, Kayıt Dairesi ve Muhaceret’ti.

İskân’ın başında İsmet Kotak ve müsteşarı Hakkı Atun vardı. Ona yapacak bir şey yoktu ama Kayıt Dairesi Müdürü Kutlu Adalı ile Muhaceret Dairesi Müdürü Erol Bayram sadece yasaları ve tüzükleri uygulayınca bile karşılarına “Eski Türkiye” dikildi…

48 sene önce Kıbrıs’ta “kanun adamı” memurların başını ezen TC Devleti’ni bugün Tayyip Erdoğan yönetiyor…

48 sene önce Kıbrıslılara ne yaptıysa “Cumhuriyet Çocukları”nın yönettiği Türkiye, bugün Erdoğan rejimi aynısını yapıyor Türkiye’de!

48 sene önce Kıbrıs’ta onuru ve insanlığı ezen CHP’liler 48 sene sonra bugün Türkiye’de “hukuk devleti”nin durumundan şikayetçi…

Kutlu Adalı 48 sene önce “yasa ve tüzük” dedi, Onur Öymen de ona “hukuk yok, bizden emir alacaksınız” dedi.

Bugün Türkiye’de alt mahkeme üst mahkemenin kararını tanımaz, AİHM kararlarını TC Devleti tanımaz…

20 Temmuz 1974 işgalinden sonra Kıbrıs’ta TC Devleti’nin kurduğu sömürge rejimi tam olarak buydu.

48 sene önce TC Devleti Kıbrıs’ın %36’sını işgal etti, toprakların sahibi Kıbrıslı Rumları kendi topraklarından kovdu…

48 sene önce Türkiye’nin “Cumhuriyet Çocukları” Ecevit, Müezzinoğlu, Asaf İnhan ve Onur Öymen gibiler, silah zoruyla evlerinden attıkları Kıbrıslıların yerine “imparatorlukların fetih çağı”ndaymış gibi uluslararası hukuka aykırı savaş suçu nüfus taşıdı ve kendi taşıdığı nüfusa “kimlik” verdirdi.

48 sene sonra bugün o “Cumhuriyet Çocukları”nın geleneğini sahiplenenler Tayyip Erdoğan’ın “hukuk devleti”ni ortadan kaldırmasından şikayetçi.

Kıbrıs’ta Atatürkçüler ne yaptıysa, Erdoğan da Türkiye’de onu yapıyor!

(3 Ocak 2022 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author