Irkçı apartheid bütün Kıbrıslılar içindir!

Aziz Şah – 18/02/2024

1974’ten sonra kurulan işgal düzeni ırk ayrımcılığına dayalı bir apartheid rejimdir.

Silah zoruyla evlerinden kovulan 200.000 Kıbrıslı Rumun yerine Türkiye’den savaş suçu olarak iskân edilen Türkiyeli yerleşimcilerin “1975 Tarım İşgücü Protokolü” örtüsü altında işgal bölgesine yerleştirilmesi ile kurulan ırkçı apartheid rejimin mevzuatı 1934 İskân Kanunu’dur.

1934 Kanunu bugün gördüğümüz “modern Türkiye”yi yaratmak için oluşturulan Türkleştirme kanunudur.

Silah zoruyla evlerinden kovulan Rumların yerine Türkiye’den nüfus taşınması için Şubat 1975’te imzalanan Tarım İşgücü Protokolü’nün uygulanması amacıyla 2 Mayıs 1975’te Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı “ÇOK GİZLİ” damgalı bir yönetmenlik yayınlar.

-“Kıbrıs Türk Federe Devletinin İstemi Üzerine Kıbrıs’ın Türk Bölgesindeki İşgücü Açığının Türkiye’den Gönderilecek İşgücü İle Kapatılmasına İlişkin Yönetmenlik” başlığını taşıyan bu resmi belgede 2510 sayılı temel kanuna atıfta bulunulur.

Türkiye tarihini “çalışanlar” bu 2510 sayısını çok iyi bilir.

21.06.1934 tarihinde yürürlüğe giren “İskân Kanunu”dur bu!

1934 Kanunu’nun amacı encümen mazbatasında ve kanunla ilgili tamimde açıkça yazılır: DİLDE, KANDA, KÜLTÜRDE BİRLİK.

1934 Kanunu Türkleştirme kanunudur. Bu sebepten yönetmenliğe göre Kıbrıs’a yerleştirilen “ailelerin Türk vatandaşı olması ve anadillerinin Türkçe olması” şartı var.

Nevzat Onaran’ın Türk Nüfus Mühendisliği 1914-1940 isimli kitabından (s. 283) aktarıyorum:

2510 sayılı kanunun temel özelliği, Türk’e, Sünni İslâm’a ve anadili Türkçe’ye göre ayrımcılık yapılmasıdır:

-Türk ırkından olan-olmayan (madde 7, 12 ve 13)

-Türk kültürüne bağlı [Sünni-İslâm] olan-olmayan (madde 10, 11)

-Soyca Türk olan-olmayan (madde 12) gibi ırk, din ve anadil kriterlerine göre ayrımı esas alan kanun, ‘öteki’ olanların demografik yapıdan tasfiyesine yönelik politikaların icrasına temel oluşturdu.”

1974’ten sonra önce Rum ve Ermeniler, sonra da Maronitler işgalci güç tarafından kendi vatanında “yabancı” olarak tanımlanır.

1975’te Rum ve Ermenilerin “yabancı” ilan edilerek taşınmaz mallarının gasp edilmesiyle ırkçı apartheid rejimin ikinci adımı atılır. 1977’de alınan 1983’te yürürlüğe konan Maronitlerin taşınmazlarına el konulması emirnamesi ile devam eder bu apartheid rejim inşası…

10 Eylül 1974’te Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nin aldığı kararla Kıbrıslı Türklere “pembe”, Rumlar ile Maronitlere “açık mavi”, üçüncü ülke vatandaşlarına da “beyaz” kimlik verilir. 1983’ten sonra Kıbrıslı Türklerin pembe kimliği “kırmızı”ya dönüştürülür.

Irkçı apartheid herkes içindir. “Kıbrıslı Türkler” de TÜRK ASILLI sayılmadıkları için General olamazlar. GKK kuruluş yasasına göre, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve kilit personeli Türk asıllı yurttaşlardan seçilerek atanır”…

-Linobambakiden general olmaz!

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde Rumlar ve Maronitler mevzuata göre vatandaş olsa da vatandaşlık hakları yoktur. Kıbrıslı Ermeniler ise işgal bölgesinde zaten yoktur. 1974 öncesinde Ermeniler Rumlarla değil Kıbrıslı Türklerle kaynaşmıştı.

“Yeşil Hat” için “O cızgıyı ben cızdım” diyerek tarihimize geçen Vartan Malyan 2010’da şöyle anlatır gazeteci dostum Serkan Seymen’e:

-“Şu an 2600 civarı Ermeni var. Hepsi Güney’de yaşar. Ne vakit 74’te Türk askeri gelmiş, bir sabah şafakta, ‘Türkler geliyor’ diye bağırıyorlarmış. E bu kâfidir, bizden birine ‘Türkler geliyor’ dedin mi, kaçan kaçana. Pılını pırtısını alan yallah o tarafa”…

Vartan amca anlatır:

-“Annem Türk bakkalına giderdi, çünkü bilmezdi Rumca konuşsun Rum bakkalla. O yüzden Türk komşuların çocuklarıyla büyüdük… Bizim evde hep Türkçe konuşulurdu. Halam Ermenice bilmezdi, o yüzden mecburduk ki Türkçe de konuşalım”…

Nereden icap etti bu yazıyı yazmam?

Kıbrıslı Ermenilerin Kıbrıs’ın işgal bölgesine geçişini farklı gerekçelerle yasaklıyor TC işgal rejimi.

1974 istilasından sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde “1934 İskân Kanunu” ile yürürlüğe konan ırkçı mevzuatın devamıdır bu.

Kıbrıslı Ermenilere “Ermenistan doğumlusun geçişin yasak” derler…

Maronit Maria Skoullou’ya “Güvenlik tehdidisin muhtar adayı olamazsın” derler…

Kıbrıslı Albay Cenk Diler’e de “General olamazsın” derler.

Irkçı apartheid bütün Kıbrıslılar içindir!

(18 Şubat 2024 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author