Vatandaş, söveceksen doğru yere söv!

Aziz Şah – Sıcaklık gölgede 45 dereceyi aşmış, her gün elektrik kesiliyor…

2010 senesinde TC-KKTC arasında imzalanan Mali Protokol ile Elektrik Kurumumuz KIB-TEK’e KAMU YATIRIMI yapılması YASAKLANDI.

Mali Protokol’de ne işi var elektrik şartının?

TC Devleti Kıbrıs’ın kuzeyindeki kendi işgal rejimine “borç” vermek için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yatırım yapılmasını YASAKLADI.

Sendikamız El-Sen buna karşı senelerce mücadele etti. 2010 Mali Protokolü imzalandığından beri, emekçiler kendi özlük hakları için değil KIB-TEK’e kamu yatırımı yapılması için greve çıkar. Ancak “bakanlık koltuğu tutan” CTP, UBP ve YDP saldırır emekçiye kara propaganda ile! Kamu yatırımı için greve çıkan çalışanlar “para istiyorlar” denir. Ahali de her seferinde inanmayı tercih eder bu yalana…

KIB-TEK’e kamu yatırımı yapılmazsa elektriksiz kalacağız diyordu birkaç sene önce El-Sen…

Ceryan çarpar dedi senelerce El-Sen, dinlemediniz…

Bugün çarpacak bir ceryanımız yok, çünkü kamu yatırımı yapılmadığı için İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma teknoloji ile zar zor çalışan Teknecik yükü çekemiyor.

2010 sömürgeci Mali Protokolü’ne kılıf uydurmak için ODTÜ’ye bile rapor hazırlattı Ankara!

Bu yüzden ODTÜ’yü Ülkü Ocakları’ndan ayırmayız bu memlekette. Irkçı-sömürgeci Ankara’nın Kıbrıs’taki farklı kollarıdırlar. Biri sözde bilimsel ideoloji fabrikasıdır, diğeri paramiliter terör şebekesidir. Kıbrıs’taki ODTÜ Sinan Cemgil’lerin, Ulaş Bardakçı’ların, Hüseyin İnan’ların ODTÜ’sü değildir! Kommer’in arabasını yakan 68’li devrimcilerin ODTÜ’sü değildir! İşgalci-sömürgeci TC Devleti’nin sömürgeci bir kurumu olan ODTÜ’dür. Kıbrıs’ta ASELSAN faaliyetlerinin yürütüldüğü “askeri bir tesis”tir ODTÜ!

Bu yüzdendir ki AKP’nin elektrik kurumuzu imha etmek için yaptığı saldırıya ODTÜ rapor yazarak destek vermişti. Bugün kesilen elektriğimizde ODTÜ’nün özelleştirmeci “mühendislik aklı”nın da payı büyüktür. Kamu yatırımına karşı çıkan herkes, her neo-liberal her sömürgeci Kıbrıs Türk toplumunu elektriksiz bırakmak istediğini beyan etmiştir.

Bu arada ODTÜ’nün raporu da ideolojik bir masaldır. ODTÜ Kalkanlı Kampüsü bir açıklama yaptı zamanında: “Ekonomik değil, jeneratör almayın”! Jeneratör alımı fizibıl mizıbıl değil. Bu kadar… Buna karşı Kıbrıslı bilim insanları ve mühendisler “Raporunuz nerede? Hangi verilere dayanarak bunu söylüyorsunuz?” dedi. Rapor mapor yok… Bilimsel gerekçelendirme yok. Cevap ver dedi bilim insanlarımız ODTÜ’ye, KIB-TEK’e karşı saf tuttun madem ki cevap vereceksin! “Muhatabımız değilsiniz” diye cevap verdi ODTÜ Kıbrıs Türk toplumuna…

Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu! Sonra ODTÜ’de devletlûlar tarafından bir konferans yapıldı; Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinden bahsedildi. “Bilimsellik” dedikleri AKP’nin çılgın projelerine ideolojik kılıf…

45 derece sıcakta elektrik kesildiğinde sendikaya söven vatandaş!

Dinle…

Elektrik kesintilerinin sebebi 2010 yılında Ersin Tatar’ın Maliye Bakanı iken imzaladığı Türkiye’nin buraya TL verip Dolar borçlandıracağını taahhüt eden kredi anlaşmasıdır. Kredi karşılığı TC Devleti KIB-TEK’e jeneratör alımını yasakladı!

TC Devleti Kıbrıs’taki askeri harcamalarını bile Kıbrıs Türk toplumunu Dolar borçlandırarak sürdürüyor. Bunun için de KIB-TEK’e KAMU YATIRIMI yapılmasını yasaklıyor!

Bu yüzden kesilir elektriğimiz her gün!

Vatandaş, söveceksen doğru yere söv!

(1 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author