Ya “Karaman’ın ilçesi” ya Kıbrıs Cumhuriyeti!

Aziz Şah – Gazetemizin 4 Nisan tarihli spor sayfasında bir haber vardı. Bir gece önce sayfaları kontrol ederken gördüm haberi, Ali Osman’a dönerek “6 Şubat’ta 26 çocuğumuzu katlettiler, hâlâ Türkiye’ye maçlara götürürler çocukları” dedim…

Haber “Mersin ve Karaman’ı mağlup ettik” idi…

Basketbol U14 karmamız, Anadolu Şampiyonası’na katılabilmek için Karaman’da düzenlenen bölge şampiyonasına katılmış.

Erkeklerde bölge şampiyonaları şu şehirlerde yapılıyor: Edirne, Balıkesir, Afyonkarahisar, Aydın, Karabük, Kırşehir, Konya, Batman, Samsun ve Karaman.

Karaman İç Anadolu’nun bir ilidir. Bizim çocuklar bölgesel şampiyona adı altında Karaman’a götürüldüğüne göre Kıbrıs’ın işgal bölgesi TC Devlet örgütlenmesinde ve hiyerarşisinde Karaman’ın ilçesi midir?

Şöyle diyor haberde: Karaman’da düzenlenen bölge şampiyonasına katılan ekibimiz, oynadığı 2 maçta aldığı galibiyetlerle Sivas’ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

Kimliksizlik işte budur. Türkiye Kıbrıslı Türk toplumunu böyle kimliksiz bırakıyor…

Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının %36’sını işgal etti, 200.000 Rumu silah zorlarıyla evlerinden attı ve Rumlara ait evlere Anadolu’dan savaş suçu illegal yerleşimci nüfus taşıdı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bunun sonucunda da Kıbrıs Cumhuriyeti Milli Takımı ile Avrupa şampiyonalarında yer alması gereken çocuklarımız ancak da Karaman’ın bir ilçesi gibi “bölgesel şampiyona”da yer alır…

Statüsüzlük işte budur. Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında sürdürdüğü işgal yüzünden cebinde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan sporcularımız Avrupa şampiyonası yerine Karaman’da bölgesel elemeye katılır!

6 Şubat 2023’te Adıyaman’da 26 çocuğumuz bu yüzden öldü. Çünkü “bölgesel şampiyona”ya gittiler…

Kimliksizlik ve statüsüzlük işte budur. TC Devleti Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında sürdürdüğü işgal ile statüsüz ve kimliksiz bıraktı toplumumuzu.

6 Şubat’ta İSİAS Otel’de çocuklarımız bu statüsüzlük yüzünden öldü. TC Devleti, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin %36’sını işgal altında tutarak yalnızca Rum mallarını yağmalamıyor, Kıbrıslı Türk toplumunun kimliğini-yurttaşlık haklarını, statüsünü ve geleceğini yağmalıyor…

Kıbrıs Cumhuriyeti kurucu anlaşmaları Kıbrıslıların bu topraklardaki tapusudur. TC Devleti ise Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarını işgal ederek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) savaş ve olağanüstü hallerde geçerli olan 15’inci maddesi uyarınca sahip olduğumuz hakların askıya alınmasına sebeptir. Türkiye yalnızca silah zoruyla evinden attığı 200.000 Rumun insan haklarını gasp etmiyor, aynı zamanda Kıbrıs’ı işgali altında tutarak AİHS’nin 15. maddesi uyarınca zorunluluk hukukunu yaratıyor.

AİHS’nin 15. maddesi uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uyguladığı “zorunluluk hukuku” yani askıya aldığı haklar, Ankara’nın 49 senedir uluslararası hukukun inadına sürdürdüğü işgalin sonucudur.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde askıya alınmış olan bazı hakların nedeni budur. AİHS’nin savaş ve olağanüstü hal durumlarında geçerli olan 15. maddesi!

Bu sebepten “Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımız” söylemi şovenist bir demagojidir.  Kıbrıs’ta işgal sürdüğü için 15. madde devrededir, 15. madde devrede olduğu için “haklarımız” sol şovenistlerin mezesidir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uyguladığı zorunluluk hukukunun yaratıcısı işgal koşullarıdır. İşgal bitmediği sürece “zorunluluk hukuku” yürürlüktedir…

TC’nin yurdumuzdaki işgaline son vermesini talep etmeden “Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki haklarımız” diyenler en adi şovenistlerdir.

Üniter Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasını savunduğu için öldürülen Derviş Ali Kavazoğlu, Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet Kıbrıslı Türk toplumunun statüsünü savundukları için öldürüldüler TC Özel Harp Dairesi tarafından. “Pasaport dairesi” zannettiğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti’nde TC’nin sürdürdüğü işgal yüzünden neleri kaybettiğinizin farkında değilsiniz…

Cumhuriyet’in ortağı olarak nelere sahip olduğunuzu bilmediğiniz için sporcu çocuklarımız Avrupa şampiyonalarına gidebilecekken Karaman’da bölge şampiyonasına “ilçe takımı” olarak katıldığı için seviniyorsunuz. Kıbrıslı Türk toplumu Türkiye Cumhuriyeti tarafından işte böyle statüsüzlüğe hapsedildi…

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde Geçici 10. madde, Kıbrıs’ın özgür bölgesinde AİHS’nin 15. maddesi yürürlükte!

Çocuklarımız Konya’ya, Adıyaman’a, Karaman’a, Sivas’a “ilçe takımı” olarak gidiyor. Bunu bile sorgulamıyorsunuz…

6 Şubat’ta Adıyaman’a kurban verdiğimiz 35 can da aklınızı başınıza getirmediyse, ne deyim ben size! 

(9 Nisan 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author