Pile-Arsos yolu: Yerleşimci sömürgeciliği kanserinin güneye yayılması

Aziz Şah – 21 Ağustos’ta yayınlanan “Pile-Arsos yolu: Kaçakçılık ve şenlendirme (yerleşim) politikası” başlıklı yazımda şöyle diyordum:

“TC’nin işgali altındaki Kıbrıs’ın kuzeyinden BM sorumluluğundaki tampon bölge/yeşil hat üzerinden Pile’ye yol yapmak için TC işgal güçlerinin BM askerlerine saldırması Türk kolonyalizminin yeni evresidir.

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde tek bir tane düzgün yol yokken TC Devleti neden Arsos ile Pile arasındaki yolu yapmaya karar verdi?

Birinci neden işgal rejiminin yerleşimci sömürgeciliği/şenlendirme politikasıdır. Yolu yaptıktan sonra etrafına konut da yaparsınız. Koloni kurarsınız…

İkinci neden mültecilere ve kaçakçılara yol açmaktır”…

***

Dün Yenidüzen’in Politis’ten aktardığı habere göre, Türk işgal güçleri BM ile “Pile ile Beyarmudu arasındaki arazinin imara açılması konusunda anlaştılar”…

Konu hiçbir zaman “yol” değildi!

Yerleşimci sömürgeciliği konusundaki bütün tespit ve öngörülerimiz doğru çıktı. Mesele yol değil, yerleşim birimlerinin Kıbrıs’ın güneyine sızması…

Bendeniz Filistin tarihi okuyarak öğrenirim Kıbrıs’ın başına gelecekleri!

Bizim 1974’te yaşadıklarımızı onlar 1948’de yaşadılar, bizim 2004’ten sonra yaşadığımız yerleşimci kolonyalizmini onlar 1993-2000 arasında Batı Şeria ve Gazze şeridinde yaşadılar.

1948 ve sonrasında Filistinliler topraklarını satmadılar. Filistinliler topraklarından etnik temizlik ile silah zoruyla kovuldu, milyonlarca Filistinli mülteci oldu.

1974 ve sonrasında Kıbrıslı Rumlar da Filistinliler gibi topraklarını satmadılar. Rumca konuşan Kıbrıslılar topraklarından etnik temizlik ile silah zoruyla kovuldular, 200.000 Kıbrıslı mülteci oldu.

İsrailli tarihçi Ilan Pappe’nin verdiği rakamla, bütün Filistin’de Yahudilerin toplam toprağı %7’dir!

Son yıllarda artan bir dozla –anlaşılmaz bir şekilde- sosyal medyanın cahil kullanıcılarına “Filistinliler topraklarını sattı, bu yüzden vatansız kaldılar” propagandası yapılıyor Türkçe olarak.

“Filistinliler topraklarını sattı” kara propagandası Kıbrıs’ta Kudret Özersay gibi Türk milliyetçileri tarafından da kullanılıyor.

Britanya emperyalizminin 1917’de Balfour Deklarasyonu ile Filistin’i Siyonistlere “vadettiği” günden beridir elde taş, silah ve kalemle vatanını savunan onurlu Filistin halkının mücadelesini alenen karalamaktan başka bir şey değildir bu!

Bu tarihsel yalanın altında başka bir mantık var: Evlerinden silah zoruyla kovulan Filistinliler için “topraklarını sattılar” yalanı, Türk ordusunun evlerinden silah zoruyla kovduğu 200.000 Kıbrıslı için de kullanılacaktır günü geldiğinde!

2020 Ocak’ında TC işgal rejiminin sözde “başbakan yardımcısı” sıfatıyla,

-“İsraillilere ve yabancılara mal satarken (askeri istihbarata) Sivil İşler’e soruyoruz” demişti Kudret Özersay! Aynı Özersay’ın çıkıp, “Filistinliler topraklarını sattığı için vatansız kaldı” demesi ironik…

Rumlara ait toprakları yabancılara askeri istihbarat icazetiyle sat, ondan sonra “Filistinleşmek”ten bahset…

***     

Türk işgal güçlerinin BM Barış Gücü’ne saldırmak için bahane ettiği Pile-Arsos yolu konusunda da Filistin’den çok şey öğrendim: Yerleşimci sömürgeciliği bir kanser olarak nasıl yayılır?

Pile-Arsos yolu hakkında “Politis” gazetesinin iddiasına bakın:

-“Pile platosundan Beyarmudu’na kadar olan bölgenin konut inşası için imara açılması ve tarım hayvancılık bölgesinin belirlenmesi, bölgede güvenliği ve kontrolünden tamamen Barış Gücü’nün sorumlu olmasında uzlaşıya varıldı”… (Yenidüzen gazetesi-1 Eylül)

Yerleşimci sömürgeciliğinin farklı “mimari stratejileri” vardır. Kimi yere Gazze şeridinde olduğu gibi “duvar” örer, kimi yere “çit” çeker, kimi yere “yol” yapar, kimi yere ise “karakol”…

ABD’li düşünür Noam Chomsky şöyle özetler bunu:

-“Yerleşim projelerini genişletmenin birçok yolu vardır. Örneğin önce bir ‘ileri karakol’ kurulur; sonra burası ulusal elektrik ve su şebekesine bağlanır ve zamanla yavaş yavaş bir yerleşime veya bir kasabaya dönüşür. Ya da güvenlik gerekçesiyle bir yerleşimin etrafındaki topraklar ‘halkalar’ halinde genişletilir ve böylece Filistinlilerin toprakları ele geçirilir”…

***

“Rumca yayınlanan Türk gazetesi” diye anılır güneyde “Politis”. Pile platosundan Beyarmudu’na kadar olan bölgenin konut inşası için imara açılacağını söylüyor.

Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki topraklar bitti, Türk inşaat şirketleri güneye sızıyor… 

(2 Eylül 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author