Cumhuriyet’e gelen mülteci sayısı azaldı, dönenler çoğaldı

2023 yılında Kıbrıs’ın düzensiz göçmen başvurularında %46’lık bir azalma ve aynı zamanda dönüşlerde %66’lık bir artış sağlandı…

Afrika ülkelerinden gelen yeni sığınmacıların sayısında da %72’lik önemli bir düşüş kaydedildi ve Yeşil Hat üzerinden gelenlerin sayısında da %59’luk bir azalma var…

Kıbrıs’ta mültecilerle ilgili durum 2024’ün ilk ayında da olumlu seyretmeye devam ediyor. 2023 yılında düzensiz göçmen başvurularında %46’lık bir azalma ve dönüşlerde ise %66’lık bir artış sağlanmış durumda.

Cumhuriyet’in İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou yaptığı açıklamada, Pournara’da ikamet eden kişi sayısının da şimdiye kadarki en düşük seviyede olduğunu belirtti.

Deniz yoluyla gelişlerdeki artışın hâlâ bir sorun olduğunu ve bu konuda Avrupalı yetkililerle işbirliği içinde çözüm için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir açıklama yapan Ioannou, son 11 ayda göç konusunda alınan tedbirlerin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs’ın önemli bir başarı hikâyesi yazdığını vurguladı. Caydırıcılık, geri dönüş, entegrasyon ve Avrupa Birliği ile işbirliği unsurları ile bunun başarıldığının altını çizdi…

Bakan, 2024 yılı için de göçle mücadelede istikrarlı bir şekilde ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.

Ioannou, göç verilerini etkileyebilecek değişken dış faktörlere rağmen, 2023 yılında Kıbrıs’ın düzensiz göçmen başvurularında %46’lık bir azalma ve aynı zamanda dönüşlerde %66’lık bir artış sağladığını ifade etti.

Bakan, Afrika ülkelerinden gelen yeni sığınmacıların sayısında da %72’lik önemli bir düşüş kaydedildiğini ve Yeşil Hat üzerinden gelenlerin sayısında da %59’luk bir azalma olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı, 2024 yılına ilişkin ilk göstergelere de değinerek Ocak ayının da aynı şekilde olumlu bir işaret kaydettiğini belirtti. Özellikle Ocak ayında Kıbrıs’a 782 kişinin geldiğini, bunların büyük çoğunluğunun, yani %83’ünün ya da 647 kişinin deniz yoluyla geldiğini söyledi. Aynı zamanda, gönüllü dönüş programını veya yeniden yerleştirme mekanizmasını tercih eden ya da sınır dışı edilen 1.081 kişi ile ülkeyi terk eden en yüksek sayının kaydedildiğini de sözlerine ekledi.

Ioannou, Ocak 2024 verilerine göre, çıkışların varışlara oranının %138 olduğunu vurguladı. Diğer AB üye ülkelerinde dönüşlerin gelişlere oranı çok daha düşükken – bazıları %1’lerde – Kıbrıs’ın uyguladığı hedefe yönelik politikalarla AB düzeyinde gidişlerin gelişlere oranında birinci, mutlak dönüş ve sınır dışı edilme sayılarında ise dördüncü sırada yer aldığını vurguladı.

Ayrıca şu anda Pournara’da ikamet edenlerin sayısının 526 civarında olduğunu ve bunun da uzun yıllardır görülen en düşük sayı olduğunu söyledi.

Bakan, “Bu cesaret verici sonuçlar nedeniyle, diğer ülkeleri Kıbrıs’ın örneğini izlemeye çağıran Komiser Johansson’un yanı sıra Avrupalı ortaklarımızdan ve UNHCR ve EUAA gibi ilgili göç ajanslarının yetkililerinden övgü aldık” dedi

Bakan aynı zamanda, deniz yoluyla gelişlerin artmasının özellikle endişe verici olduğunu belirterek, 2023 yılı içerisinde, büyük çoğunluğu Suriye kökenli olan düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla gelişlerinde %355’lik bir artış görüldüğünü kaydetti.

Bu insanların Suriye ve Lübnan’dan göçmen kaçakçılığı şebekeleri tarafından itildiğinin trajik bir gerçek olduğunu vurgulayan Ioannou, bu nedenle kaçakçılık şebekeleriyle mücadele çabalarının güçlendirilmesi ve Lübnan kıyılarının daha iyi denetlenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ioannou, Komiser Johansson’un son ziyareti sırasında konunun enine boyuna tartışıldığını ve Avrupa Komisyonu’nun kaçakçı ağlarıyla daha iyi ve daha etkin bir şekilde mücadele etmek için daha aktif bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini ilettiğini kaydederek Doğu Akdeniz Eylem Planında da öngörüldüğü üzere Europol’ün daha fazla müdahil olması gerektiği konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Ayrıca, “Ulusal düzeyde, koordinasyon ve gelişmiş operasyonel kapasite sağlamak amacıyla Kıbrıs Polisi Yabancılar ve Muhaceret Servisi ile iş birliği içinde bir ekip kurma yoluna gittik” diye ekledi.

İçişleri Bakanı ayrıca Kıbrıs hükûmetinin geçen yazdan bu yana Suriye’nin statüsünü yeniden değerlendirmek üzere aldığı inisiyatifi hatırlatarak, şu anda ülkede mevcut olan gerçeklere dayanarak ve göçten sorumlu Avrupa organı Avrupa İltica Örgütü tarafından yapılan değerlendirmeye göre Suriye’nin iki bölgesinin güvenli kabul edildiğini söyledi.

Ioannou, göçmenlerin güvenli bir şekilde belirli bölgelere dönüşünü teşvik etmek amacıyla Avrupa düzeyinde nihaî bir sonuca varılmasının önemini vurguladı. Bu çerçevede, Dönüş Ofisi daha fazla personelle takviye edildi ve düzensiz göçmen kaçakçılarına karşı tedbirler sıkılaştırıldı.

Göçün karmaşık bir konu olduğunu belirten Bakan, önümüzdeki hafta yasalaşması beklenen Göç Devlet Bakanlığı’nın bu alanda katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, Europol ve Interpol ile iş birliği yaparak göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle mücadele edilmesi için bir üçlü ekip kuruldu. Bu sayede daha iyi sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

Göçle ilgili sorunların çözümü için uluslararası iş birliği ve koordinasyon büyük önem taşıyor. Bu tür çalışmalar, göçmenlerin haklarını korumak ve güvenli dönüşleri teşvik etmek için kritik bir rol oynuyor.

İçişleri Bakanı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Suriye rejimini yeniden değerlendirme girişiminin AB düzeyinde verimli bir zemin bulduğunu açıkladı. Ioannou, mevkidaşlarıyla yaptığı özel görüşmelerde çoğunluğun rejimi yeniden değerlendirmek için bir şeyler yapılması gerektiğini kabul ettiğini kaydetti. Bakan, “Ağırlıklı görüşe sahip bazı ülkelerden bazı kayda değer tepkiler var, yani kısacası: hava olumlu” dedi.

Ioannou, AB için önemli olanın Avrupa İltica Ajansının önümüzdeki nisan ayında hazır olacak değerlendirmesi olduğunu vurgulayarak “Bazı bölgelerin gerçekten de güvenli olarak tanınması gerektiği sonucuna varılması, AB’nin alacağı kararlar için bir katalizör olacaktır” diye ekledi.

Kıbrıs Haber Ajansı

About the author