Kıbrıslı çiftçiler Avrupalılarla birlikte sokakta

Kıbrıslı çiftçiler, traktörleri ve güçlü bir polis gücü eşliğinde, Avrupa’nın diğer ülkelerindeki meslektaşlarının protestolarına katılarak, “aslında tüm tüketicileri hedef alan tarım karşıtı politikaların” askıya alınmasını ve Avrupa Komisyonu’nun daha iyi ve daha yumuşak planlar yapmasını talep etti.

Çiftçiler, GSP Stadyumu’nun otoparkını yol üzerinde bırakarak, Avrupa Evi’ne kadar yürüdüler ve burada Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na hitaben bir muhtıra sundular. Çiftçiler ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çeşitli teklifler sundular ve Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Maria Panayiotou ile de görüştü.

Muhtırada’da, AB kurumları 510 milyon Avrupa Birliği vatandaşı için gıda güvenliği odaklı yapılandırılmış bir diyaloğa davet edildi.

Çiftçiler, Avrupa Evi dışında içinde bulundukları olumsuz ekonomik duruma ilişkin sloganlar attı.

Muhtırada, “Kıbrıs Tarım Hareketi, Avrupa’daki tüm çiftçilerin sesini yükseltmiş ve aslında tüm tüketicileri hedef alan tarım karşıtı politikaların ertelenmesini ve Avrupa Komisyonu’nun daha iyi planlar ve daha yumuşak takvimler yapmasını istiyor” denildi.

Bakan, hedefin çiftçilere üretim maliyeti yüklemeden, üreticilerin gelirini artıracak ve Avrupa’da gıda güvenliğinin korunmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Hayvancılık ve tarım sektörünün sorunlarını anlatan çiftçiler, hammadde, enerji ve tarım aletleri fiyatlarının iki katından fazla arttığını ve bunun çiftçiler üzerinde büyük olumsuz etki yarattığını belirtti.

İlgili açıklamada, “Çiftçileri tedirgin eden bazı kararların geri çekilmesi konusunda Avrupa Komisyonu’na üye bazı ülkelerden tepki alamadık. Çiftçilerimizin istediği, gerçek bir ekonomik destek ve daha fazla büyümeyi ve yaşam standartlarında gerçek bir iyileşmeyi amaçlayan önlemlerdir” denildi…

510 milyon Avrupa Birliği vatandaşı için Avrupa Tarım Hareketi özellikle gıda güvenliğine odaklanan yapılandırılmış bir diyalog çağrısında bulundu. Ayrıca çiftçiler daha basit ve uygulanabilir bir Ortaklık Tarım Politikası talep ediyorlar.

Avrupa Komisyonu’ndan gelen resmi bir kaynağa göre, Bitki Koruma Yönetmenliği’nin teklifinde geçiş maliyetlerinin finansmanı için kaynak yer aldı ancak teklif geri çekildi ve çiftçilerle müzakereler tamamlanana kadar görüşülmeyeceği belirtildi.

Kaynak ayrıca AB standartlarına uymayan ürünlerin kategori dışı olduğunu, AB’ye üçüncü ülkelerden pestisit içeren ürünlerin giremeyeceğini belirtti.

Ayrıca çıkarılacak düzenlemeler için öncelikle Avrupa Konseyi ve üye devletlerin hükümetlerinden oluşan Avrupa Parlamentosu’na danışıldığını hatırlattı.

Kıbrıs Haber Ajansı

About the author