Cumhuriyet’te 2023 altyapı harcamaları 1,03 milyar Euro

Genel Muhasebe Ofisi tarafından çarşamba günü yayımlanan bir rapora göre, 2023 devlet bütçesinde kalkınma harcamalarının uygulanması, 2022’deki %70 ve son on yıldaki yıllık ortalama %69’dan %72’ye yükseldi.

2022’de 782,11 milyon avro ve 2021’de 639,54 milyon avro olan kalkınma harcamaları 2023’te (fiili) 1,03 milyar avro olarak gerçekleşti.

Genel Muhasebe Ofisi’ne göre 2023 yılında kalkınma harcamalarının 2022 yılına kıyasla daha yüksek gerçekleşmesinin başlıca nedeni, %85’lik (2022’de %75) yol harcamaları nedeniyle sermaye harcamalarının daha yüksek gerçekleşmesi %75’e (2022: %59) ulaşan inşaat projeleri harcamaları, LNG’nin Kıbrıs’a gelmesi için gerekli alt yapının uygulanması amacıyla ETYFA’da özkaynak olarak kullanılmak üzere DEFA’ya verilen 30,5 milyon avro tutarındaki hibe, Avrupa fonları tarafından ortaklaşa finanse edilen proje ve işlere ilişkin harcamaların %66’sına (2022: %56) ulaşması, sermaye harcamaları 2023 yılı için 474 milyon avro, ortak finansman ve diğer malî harcamalar 227 milyon avro, sponsorluklar, katkılar ve hibeler 212 milyon avro, sosyal yardımlar 81 milyon avro ve diğer kalkınma harcamaları 43 milyon avro olarak gerçekleşti.

Nakit esasına göre hazırlanan devlet bütçesi, 2023 yılı için gelirlerde %14 (2023: 9,77 milyar avro, 2022: 8,56 milyar avro) ve harcamalarda %8 (2023: 12 milyar avro, 2022: 11,14 milyar avro) artış gösterdi.

Genel Muhasebe Ofisi’ne göre, gelirdeki bütçelenen artış temel olarak doğrudan ve dolaylı vergilerdeki sırasıyla 0,96 milyar avro ve 0,53 milyar avroluk artıştan kaynaklanırken, giderdeki bütçelenen artış temel olarak maaş bordrosu, emekli maaşları ve ikramiyelerdeki 0,24 milyar avroluk artıştan kaynaklanıyor.

Devlet bütçesinin uygulanmasına ilişkin olarak, 2023 yılı sonunda toplam gelirler 9,94 milyar avro olup bütçenin %102’sine (2022: 9,26 milyar avro, %108) ve fiili harcamalar 10,92 milyar avro olup %91’lik bir uygulamaya (2022: 10,16 milyar avro, %91) karşılık geliyor.

Devlet bütçesinin harcamalarla ilgili olarak uygulanması geçen yılla aynı seviyedeyken (2023: %91, 2022: %91), gelirlerle ilgili olarak bir düşüş gösterdi (2023: %102, 2022: %108). KHA

About the author