Cumhuriyet’in toplam kamu çalışanı 54 bin 706

Kıbrıs İstatistik Servisi CyStat’ın açıkladığı verilere göre, Ekim 2024’te kamu çalışanlarının toplam sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 5,2 artışla 2 bin 687 kişi oldu ve toplam 54 bin 706 kişiye ulaştı.

İstihdamdaki bu artışın temel nedeni personel sayısındaki %13,5’lik önemli artıştır.

Eğitim Hizmetleri personeli sayısındaki artış, Milli Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığının destek programları kapsamında hizmet satın alma rejiminin 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren kaldırılmasından kaynaklanmaktadır. Bu politika değişikliği eğitim sektöründeki personel sayısında önemli bir artışa yol açmıştır.

Kamu Hizmeti, Güvenlik Güçleri ve Saat Başı Ücretle Çalışanlar gibi diğer personel kategorilerinde ise Ekim 2023’e göre sırasıyla yüzde 0,8, yüzde 2,8 ve yüzde 1,8 artış görüldü.

Aralık 2023 ile karşılaştırıldığında istihdam rakamlarında gözle görülür bir değişiklik yaşandı, Güvenlik Hizmeti personeli sayısında yüzde 0,7 artış yaşandı. Diğer personel kategorilerindeki diğer istihdam seviyeleri Aralık 2023’e kıyasla nispeten sabit kaldı. (KHA)

About the author