Holguin’e Türkiye’nin savaş suçlarını anlatan bir mektup gönderildi

“Kıbrıs’ın Özgürlüğü için Pan-Kıbrıslı Seferberliği” Girişimi Maria Angela Holguin Cuellar’a bir mektup iletti ve kendisiyle görüşme talebinde bulundu.

Pan-Kıbrıslı Seferberliği Girişimi yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’e bir mektup görderdiğini bildirdi. Delegasyon, mektubu UNFICYP Sivil İşler Ofisi temsilcisine teslim etti ve ardından sivil toplum üyeleriyle görüşmelerinin bir parçası olarak Holguin ile yazılı bir görüşme talebinde bulundu.

“TOPRAK VE ETNİK AYRIMLARIN OLMADIĞI ÜNİTER KIBRIS”

Birleşmiş Milletler’e sunulan mektup, Girişim’in Türk işgalinin sona erdirilmesine ve “üniter, demokratik, çoğulcu ve laik devlet” vizyonuna güçlü desteğini aktarmaktadır.

“Kıbrıs’ın Özgürlüğü için Pan-Kıbrıslı Seferberliği”, Kıbrıs sorununa ilişkin ortak İlkeler Bildirgesi’ni imzalayan Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinlerden oluşan bir vatandaşlar girişimidir. Ortak hedef, toprak ve etnik ayrımların olmadığı özgür bir vatandır.

TÜRKİYE’NİN SAVAŞ SUÇLARI

Kıbrıs’ın Özgürlüğü için Pan-Kıbrıslı Seferberliği, Holguin’e gönderdiği mektupta, Türkiye’nin işgal altındaki bölgelerde 40.000’den fazla asker bulundurduğunun ve yüzbinlerce yerleşimcinin transfer ettiğinin altını çiziyor.

“Sayıları ciddi oranda azalan Kıbrıslı Türkler Türkiyeli yerleşimciler içerisinde sayısal olarak boğulmuş durumdadır” denilen mektupta Türkiye’nin işlediği savaş suçları sıralanıyor.

Türk işgal gücünün Cenevre Sözleşmeleri dahil birçok uluslararası sözleşmeyi ve Roma Tüzüğü gibi uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği belirtiliyor.

“İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon”un bir çözüm değil, kalıcı bölünme olduğu ifade edilen mektupta, Annan Planı’nda ve İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyona ilişkin mevcut görüşmelerde belirtildiği üzere, AB vatandaşlarının seyahat ve ikamet hakkının “etnik köken”e göre sınırlandırılmasının AB Temel Haklar Şartı’na aykırı olduğunun altı çiziliyor.

Mektupta şöyle deniyor: “İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon” çözüm modeli işgalin başlangıcından bu yana devam eden yerleşimci sömürgeciliği gibi süregelen suçları göz ardı etmesi nedeniyle, Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlara Yasal Sınırlamaların Uygulanamayacağına Dair Sözleşme’yi temelden ihlal etmektedir.

ÜNİTER, DEMOKRATİK, ÇOĞULCU VE LAİK

Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Ermeniler, Maruniler ve Latinler de dahil olmak üzere tüm Kıbrıslılardan oluşan vatandaş hareketi Pan-Kıbrıslı Seferberliği’nin talebi şu şekilde ifade ediliyor: “Kıbrıs’taki Türk işgalinin sona erdirilmesini ve üniter, demokratik, çoğulcu ve laik bir devletin kurulmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz”…

(Fotoğraflar: Stefanos Kouratzis)

About the author