Cumhuriyet “AB Güneş Bankası” kurulmasını önerdi

Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı George Papanastasiou, AB’nin güneş enerjisi sektörünü finanse edecek özel bir araç olan AB “Güneş Bankası”nın kurulmasını önerdi.

Papanastasiou’nun önerisiyle AB Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi Brüksel’de öğle yemeği düzenledi.

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasına göre, toplantıda AB güneş enerjisi sektörünün durumu ve Birlik’te fotovoltaik panellerin geleceği ele alındı.

Toplantıda Papanastasiou, yeni atanan Hidrojen Bankası’na benzer şekilde güneş enerjisi teknolojisi ürünlerinin finansmanına odaklanan bir banka olan “Güneş Bankası”nın kurulmasını önerdi.

Kıbrıs Bakanı ayrıca Kıbrıs’ın AB güneş enerjisi endüstrisini desteklemek için ortak bir deklarasyon imzalamaya hazır olduğunu da belirtti.

Papanastasiou, diğer şeylerin yanı sıra, elektrik şebekesinin yeniden tasarlanması, akıllı teknolojilerin uygulanması ve uygun düzenleyici çerçevelerin sağlanması yoluyla AB elektrik üretim sisteminin esnekliğinin artırılması ihtiyacını vurguladı.

Konsey müzakereleri sırasında AB üyesi ülkeler, doğalgaz talebinin azaltılmasına yönelik projenin koordinasyonu konusunda siyasi anlaşmaya vardı.

Belçikalı AB Dönem Başkanılığın anlaşma teklifine desteğini dile getiren Papanastasiou, tavsiyenin Kıbrıs gibi doğal gaz şebekelerine doğrudan bağlantısı olmayan üye ülkelere yönelik özel koşullarını kabul ettiğini belirtti.

Arz güvenliği ve gelecekteki kış hazırlıkları konusunda Kıbrıslı Bakan, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ara bağlantıların tamamlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha da geliştirilmesi gibi gelecekteki krizlerle başa çıkmak için özel önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

AB Bakanlarına ayrıca Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko (Herman Halushchenko) tarafından ülkenin enerji durumu hakkında bilgi verildi. (KHA)

About the author