Cumhuriyet bütçesi Ocak’ta yarım milyar Euro fazla verdi

Kıbrıs İstatistik Servisi tarafından cuma günü açıklanan ön malî sonuçlara göre bütçe, Gayri Safi Yurt İçi Hâsılası GSYİH’nin  %1,4’üne denk gelen 455,9 milyon avro tutarında bir fazla kaydetti. Bu rakam, 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 368,6 milyon avro ya da GSYİH’nin %1,2’si oranındaki fazlaya göre bir artış gösteriyor.

Ocak 2024’te gelirler harcamalara kıyasla daha hızlı bir artış sergiledi.

Kıbrıs’ın Ocak 2024’teki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 153,0 milyon avro veya %13,2 oranında önemli bir artış kaydetti. 

Ocak 2023’teki 794,4 milyon avroya kıyasla Ocak 2024’teki toplam harcama 65,6 milyon avro (%8,3) artarak 860,1 milyon avro oldu. Sosyal yardımlar 38,1 milyon avro (%11,6) artışla 365,6 milyon avroya ulaşarak önemli bir yükseliş gösterdi. Benzer şekilde, devlet memurlarının sosyal katkıları ve emekli maaşları da dâhil olmak üzere çalışanlara ödenen ücretler de önemli bir artış kaydetti, 41,5 milyon avro (%16,2) artışla 297,3 milyon avroya yükseldi.

Sermaye hesabı 3,1 milyon avro (%15,4) artarak 23,4 milyon avroya yükselirken, brüt sermaye oluşumu 4,3 milyon avro (%20,0) artışla 25,8 milyon avroya ulaştı.

Öte yandan, sübvansiyonlar %61,3’lük şaşırtıcı bir düşüşle 6,8 milyon avro azalarak 2023’teki 11,1 milyon avrodan 4,3 milyon avroya geriledi. Buna ek olarak, cari transferler %6,5’lik bir düşüşle 4,0 milyon avro azaldı ve bir önceki yıl 62,1 milyon avro olan rakam 58,1 milyon avroya indi. Ayrıca, ödenecek faizler 6,6 milyon avro azalarak %15,9’luk bir düşüş gösterdi ve 2023’teki 41,7 milyon avroya kıyasla 35,1 milyon avro olarak gerçekleşti. (KHA)

About the author