İşgal altında kim yabancı?

Aziz Şah – 4/5/2024

TC işgal valiliği bir yasa hazırladı Kıbrıslı Rumlara ait arazilerin ve çalıntı topraklar üzerindeki konutların satışını hızlandırmak için…

Sahte mecliste UBP ve CTP’den oluşan komitede tartışılıyor “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”…

Komitenin iki başı var: Türkiyeli yerleşimci Yasemin Öztürkler ve Mehmet Ali Talat’ın oğlu Ongun Talat.

Ongun Talat diyor ki, “Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin tasarıyı hem desteklediği, hem de hazırlanmasında önemli rol aldığı gizlenmiyor. Nitekim komitede Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer tasarıyla ilgili olarak Büyükelçi Feyzioğlu’yla görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti”…

Babası Mehmet Ali Talat Türkiyeli yerleşimcilere sahte tapu vermek için İTEM Yasası’nı yaptı, oğlu da Taşınmaz Mal Edinme Yasası’nı yapıyor.

Yeni hazırlanan toprak hırsızlığı yasası gündeme bomba gibi düşünce CTP’liler manipüle etmeye çalışıyor konuyu. Yenidüzen’e konuşan Ongun Talat yasanın bazı maddelerine itirazları olduğunu söyledi…

Toprak hırsızlığının genel mantığına itirazları yok. Kaldı ki İTEM Yasası gibi muazzam bir hırsızlık yasası yapan CTP’nin hırsızlığa itiraz etmesi beklenemez…

1990’da Özker Özgür seçim propagandasında, Türkiyeli yerleşimcilere gasp edilmiş Rum mallarının tapularını vadetti.

1994’te CTP-DP hükümeti İTEM Yasası’nı yaparak gasp edilmiş Rum mallarına tapu verdi…

2024’te ise tartışma şu: Her TC vatandaşı 3 ev ve 80 dönüm arazi alabilirken neden diğer yabancılar sadece 1 ev ve 60 dönüm alabiliyor? Bu ırkçılıktır, ayrımcılıktır…

Ongun Talat şöyle diyor:

-“Yabancılar arasında ayrım yapılmasına ilkesel olarak karşıyız”…

İşgalci Türkiyeli yerleşimciler burada “yabancı” değildir. Çünkü yerleşimci sömürgeciliğinde yerliler “yabancı”dır!

***

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde bir apartheid rejimi vardır.

Apartheid ayırmak-ayrı tutmak anlamına gelir. Irk ayrımcılığına dayanan bir vatandaşlık sistemidir apartheid.

1974 istilasından sonra silah zoruyla evlerinden kovulan 200.000 Kıbrıslı Rumun yerine iskân edilen Türkiyeli yerleşimciler 1934 İskân Kanunu çerçevesinde getirildiler.

1934 İskân Kanunu Türkiye’de ırkçı rejimin temel mevzuatıdır.

2 Mayıs 1975’te Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs’a yerleşimci nüfus taşımak için “ÇOK GİZLİ” damgası ile yayınladığı “Yönetmenlik”te 1934 İskân Kanunu’na atıfta bulunulur. 1934 Kanunu’nun amacı “DİLDE, KANDA, KÜLTÜRDE BİRLİK”tir.

1934 Kanunu Türkleştirme kanunudur. Bu sebepten yönetmenliğe göre Kıbrıs’a yerleştirilen “ailelerin Türk vatandaşı olması ve anadillerinin Türkçe olması” şartı vardır.

1934 Kanunu’nun temel özelliği Türk’e, Sünni İslâm’a ve anadili Türkçe’ye göre ayrımcılık yapılmasıdır.

Bu ırkçı apartheide göre ayrım üç kategoridedir.

-Türk ırkından olan-olmayan

-Türk kültürüne bağlı [Sünni-İslâm] olan-olmayan

-Soyca Türk olan-olmayan

1974 işgalinden sonra Türk yerleşimci sömürgeciliği bu üç kategoriye göre “vatandaş”ı yarattı.

Önce Rum ve Ermeniler, sonra da Maronitler işgalci güç tarafından kendi vatanında “yabancı” olarak tanımlandı.

1975’te Rum ve Ermeniler “yabancı” ilan edilerek taşınmaz malları sözde devletleştirildi. 1977’de alınan 1983’te yürürlüğe konan Maronitlerin taşınmazlarına el konulması emirnamesi ile devam etti bu apartheid rejim inşası…

10 Eylül 1974’te Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nin aldığı kararla Kıbrıslı Türklere “pembe”, Rumlar ile Maronitlere “açık mavi”, üçüncü ülke vatandaşlarına da “beyaz” kimlik verildi.

Ne dedim?

-Irk ayrımcılığına dayanan bir vatandaşlık sistemidir apartheid: “Pembe”, “açık mavi” ve “beyaz”…

Türkçe konuşan Kıbrıslılar neden general olamaz?

1934 Kanunu’nun üçüncü ayrımı: Anadilin Türkçe olsa da Türk ırkından değilsin.

“Kıbrıslı Türkler” TÜRK ASILLI sayılmadıkları için General olamazlar. Çünkü Linobambaki’den General olmaz!

GKK kuruluş yasasına göre, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve kilit personeli TÜRK ASILLI yurttaşlardan seçilerek atanır”…

***

Irkçı apartheid bütün Kıbrıslılar içindir!

Silah zoruyla Rumlardan çalınmış arazilerden her Türk vatandaşının 80 dönüm, Rus-İran-İsrail vatandaşlarının 60 dönüm satın alma hakkı “ayrımcılık”tır diyor CTP!

Yabancılar arasında ayrımcılık yapmayın diyor CTP…

Söyle re Maria…

-Ayrımcılık, ırkçılık, işgal nedir? Yabancı kimdir, yerli kim?

Sen söyle, Maria’mou…

(4 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author