Afrika’dan KIB-TEK’e Kutlu Adalı davası

Aziz Şah – IŞİD’çi AKİT gazetesine verdiği demeçte “Namaz kılan oruç tutan vekiller istiyoruz” demişti Hasan Taçoy…

Kıbrıslı Türkleri IŞİD’çi zihniyete hedef göstermişti…

Taçoy diyor ki:

-“ODTÜ tarafından hazırlanan raporda söz konusu jeneratörlerin alımının ‘fizibıl olmayacağı’ görüşü bulunuyor…”

AKİT’ten ODTÜ’ye sıçramış Taçoy. “Fizibıl” değilmiş KIB-TEK’in jeneratör alması, öyle buyurmuş ODTÜ!

Bunu okuyunca mahkeme salonlarında cehalet terleri döken profesörleri hatırladım!

Ha Afrika’nın yazı davaları ve karikatür davası, ha KIB-TEK’in varoluş davası: Hürriyet ve ekmek davası…

Nice profesörler çıktı karşımıza!

Nice üniversite raporu yazıldı aleyhimizde!

Şener Levent kendi avukatlığını yaparken karşısına çıkan profesörleri sorguladı. Dostoyevski’den sordu; profesör tanık “Rus edebiyatı bilmem” dedi…

Şener Levent bu defa ezberinden şiirler okudu…

-Bu şiiri kim yazdı, diye sordu…

-Bilmiyorum, dedi tanık…

Karşısındaki “Türk edebiyat tarihçisi” bilirkişi ne Tevfik Fikret biliyor, ne Nâzım, ne Orhan Veli…

Tarihçi geldi, ona da “Yorgacis kimdir?” diye sordu. Tarihçi profesör “bilmiyorum” dedi…

Yargıç ne dedi peki?

-“Bunlar mı okutuyor çocuklarımızı üniversitelerde?”

“Karikatür davası”nda yargıç kararı okurken kayda geçti profesörlerin cehaletini ve üniversitelerin sefaletini…

Yargıç Cenkay Menteş İnan kararında şöyle dedi:

“İddia Makamının tanıkları Prof. Dr. Metin Gürkanlar, Naciye Kazaz, Prof. Dr. Çağlar Özel,   Doç. Dr. Metin Ersoy,  Ahmet Ü. Hasan, Metin Karadağ, Hikmet Seçim, Naciye D. Işıkgören ve Prof. Dr. Hüseyin Oğuz istintakları sırasında hazırladıkları raporlarla ilgili sarsılmışlar ve hazırladıkları raporlar ile ilgili bilimsel kaynak sunmamışlar ve/veya görüşlerini teyit edici bilimsel kaynak ve/veya makale sunmamıştırlar.  Keza mezkur tanıkların raporlarını veya görüşlerini hazırlarken  KKTC Ceza Yasası’nı ve/veya AİHM kararlarını detaylı inceleyerek hazırlamadıkları ve sadece kendi görüşlerini sundukları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu aşamada emare 6, 7, 8, 10 ve 11’e özellikle AİHM kararları ışığında hazırlanmaması ve sadece kendi görüşlerini içermesi sebebiyle itibar etmemeyi uygun bulurum.”

Yargıç, Afrika’nın karikatür davasında sunulan raporların bilimsel olmadığını ve AİHM ile KKTC hukukunun dahi incelenmeden raporların baştan savma yazıldığını kayda geçti.

Bilimsel yöntemden ve hukuktan bihaber profesörya…

O profesöryanın karşısına çıkıp Tacan Reynar sormuştu:

-Zem ve kadih nedir? AİHM içtihatının KKTC’de iç hukuk olduğunu biliyor musunuz?

Hepsinin cevabı “hayır”dı. “Zem ve kadih” davasında tanıklık yapan hukuk profesörü “zem ve kadih”in ne olduğunu bilmiyordu.

Sonra Mine Atlı eşgerdi ve sordu:

-Kutlu Adalı kimdir?

Profesörya iki kez “bilmiyorum” dedi…

KIB-TEK’in karşısına bir ODTÜ raporu çıkarıp duruyorlar.

Biz sizi nice davadan tanıdık ey profesörya ve üniversiteler!

Siz sömürgeci rejime hizmet edersiniz. Rapor yazarsınız, altına imza atmaya korkarsınız. Sizin raporlarınız egemenlerin bize sıktığı kurşundur.

Toplumdan, Kıbrıslı sendikacılardan ve biliminsanlarından itiraz yükseldi ODTÜ raporuna. “Muhatabımız değilsiniz” diye cevap verdi ODTÜ Kıbrıs Türk toplumuna…

Karikatür davasındakiler bilmiyordu; ODTÜ’lü profesörler bilir mi Kutlu Adalı kimdir?

(7 Eylül 2019 tarihinde Afrika gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author