Ganimet ile ayağımıza zincir vurdunuz

Aziz Şah – Emlak vergisi 1974’ten bugüne süren işgalin faturasının ödenmesi için %250’ye varacak şekilde yükseltildi…

1974’ten sonra Türkiye’den taşınan nüfusa dağıtılan malların Rum sahiplerinin tazmini için…

1974’ten önce güneyde hiçbir şeyi olmayıp savaştan sonra ganimette boğulanların mal tazmini için…

1974’ten önce kuzeyde yaşayıp, savaştan sonra evini terk etmeyenlere savaştan sonra dağıtılan ganimetlerin tazmini için…

1974’ten sonra milyonlarca sterline satılan arsaların tazmini için…

KKTC’nin kuruluşuna kadar tek mal edinme hakkı olanlar Kıbrıslı güney göçmenleri, savaşta mülteci olarak kuzeye gelmek zorunda kalanlardı; iktisaden güçlendirilecek çiftçilerdi, şehit aileleriydi…

Ev/konut edinmede hak sahibi olanlar savaşta evsiz kalanlardı!

KKTC’nin kuruluşu sırasında bir yasa değişikliği ile bu değiştirildi.

KKTC anayasası ile de bütün Rum malları “devletleştirildi”. Yani peşkeşe hazırlandı…

KKTC’ye gelene kadar “tasarruf belgesi” vardı. Mallar bu belgelerle dağıtıldı. Yetmedi ama tapu/koçan istediler…

1975, 1985 ve 1995’te üç yasa ile, yasal değişiklik ile tırpan vuruldu…

2005’te Annan Planı’ndan sonra Girne’de beton istilası başladı…

On yıl arayla yaşadık bunları. 1974’ten bugüne 45 senede yedikleriniz gelecek 45 senede doğacaklara borç yazıldı!

1975 ve 1985’ten sonra son tırpanı 1995’te CTP İTEM yasası ile vurdu!

Topraksız çiftçiye kira karşılığı toprak vermek, evsiz mülteciye başını sokacak çatı vermek, güneydeki mal karşılığı kuzeyde üreticiye (satması değil) kullanması için mal vermek kabul edilebilir. Açıklanabilir…

Mültecinin ev hakkıdır. Bu tartışılmaz!

Çiftçiye kira karşılığı toprak da verilir…

Savaşta göç etmemiş, mülteci olmamış, çadırda yaşamamış olana ikinci, üçüncü evi, dönümlerce araziyi dağıtamazsınız! Bunu hiçbir mahkemede açıklayamazsınız…

Dağıttınız, üstüne CTP’ye İTEM yasasını yaptırdınız. 1995’teki İTEM yasasından sonra mal edinmek için güney göçmeni, çiftçi, şehit çocuğu olma gerekçesi ortadan kaldırılarak yerleşiklerin mal sahibi, dahası malı satabilmesinin önü açıldı.

Malı kullanmak, kullanım değeri yetmedi size! Rumun malını kullanmak yetmedi, sıra Rumun malını satarak her mahalleye bir sterlin milyoneri yaratmaya geldi…

Yarattınız her mahallede bir sterlin milyoneri…

Her mahalledeki bir sterlin milyonerine kin besleyen yüzlerce insan da yarattınız her mahallede…

Bugün %250’ye varan emlak zammı işte bunun içindir…

Her sterlin milyonerinin edindiği malların 1974’ten bugüne birikmiş işgal faturası için de her sterlin milyonerine kin besleyen ahaliden “emlak vergisi” alacaksınız…

1975, 1985 ve 1995’te üç yasa ile mal rejimi kurdunuz!   

1995’e kadar mallar tapulanamıyordu. “Tasarruf belgeleri” vardı. Fakat bankalar Rum malına verilen tasarruf belgesini teminat olarak kabul etmiyordu.

“Yasa”yı yaptığınız soyguna uydurdunuz. Kendinize göre bir parti buldunuz, CTP. İTEM yasasını yaptırdınız…

Bugün, mal aldın almadın ödeyeceksin “emlak vergisi” adı altında Rum mallarının tazmini için işgalin faturasını!

Baylar, Maraş’ı açacakmışsınız…

Onun mal tazminini nasıl ödeyeceksiniz?

Maraş tazmin vergisi ile mi?

(18 Şubat 2020 tarihinde Afrika gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author