TC Devleti ile sorununuz yoksa neyi protesto ediyorsunuz?

Aziz Şah – Bu Memleket Kimin Platformu eylem yaptı. Kimin olduğunu bilmedikleri bu memlekette bazı şeyleri protesto etmek için TC Büyükelçiliği’nin önüne gittiler.

Bu memleketin kimin olduğunu bilmeyen platform adına Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan “Kıbrıslıtürklerin ne TC devleti ne de halklarıyla hiçbir sorunu yoktur” dedi…

TC Büyükelçisi’nin yerinde olsaydım kapının önüne çıkar,

-O zaman neden geldiniz, diye sorardım!

-TC Devleti ile sorununuz yok, halklarıyla da sorununuz yok; o zaman ne işiniz var TC Büyükelçiliği’nin kapısının önünde?

‘Sorunumuz yok’ dediğiniz Türkiye halkının bile TC Devleti ile sorunu var. Kürdü anadilde eğitim hakkı ister, işçisi açlık sınırının üstünde asgari ücret ister, madencisi gasp edilen haklarını ister, fabrikalarda işçiler sendika hakkı ister, kadınlar tecavüze uğramadan ve öldürülmeden özgürce yaşamak ister, hekimler insani şartlarda çalışmak ve şiddette maruz kalmamak ister…

Kıbrıs’ta sizin Türkiye Devleti ile sorununuz yok, ama Türkiye halkının Türkiye Devleti ile çok ciddi sorunları var!

Bu Memleket Bizim Platformu ilk günden beridir ‘bu memleket bizim’ derken, o ‘BİZ’in kim olduğunu bir türlü tanımlayamadı!

‘Biz’ sorunu büyüdükçe büyüdü; oldu Bu Memleket Kimin Platformu!

Kıbrıslının ne istediğini bilmemesi ve ne düşündüğünü söyleyemeyecek kadar korkak olmasının aynasıdır TC Büyükelçiliği’nin önüne gidip ‘bizim sizinle sorunumuz yok’ denmesi…

TC’nin Kıbrıslı Türk toplumu ile çok ciddi sorunları var. Sorunu olmasa 1974’ten beridir sistematik olarak asimilasyon, imha, inkar ve ilhak politikası yürütmezdi.

Bir ‘KARA LİSTE’ sonucunda TC İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi ve Valiliklerin kararlarıyla Kıbrıslı aydınların Türkiye’ye girişi ve dahi limanlarından transit geçişi yasaklandı.

Bunun hesabını sormak ve protesto etmek için koca koca sendikalar ve partilerden oluşan Bu Memleket Bizim Platformu TC Elçiliği’nin önüne gidip, 48 senedir Kıbrıs Türk toplumunu Batı ile oturduğu müzakere masalarında kullanmak için rehin olarak tutan Ankara’ya ‘‘Bizim TC Devleti ile sorunumuz’’ yok diyor.

Sen değil miydin ‘Ne paranı ne memurunu ne askerini ne paketini’ diyen?

Sen değil miydin ‘Ankara elini yakamızdan çek!’ diyen?

Şimdi diyorsun ki ‘Benim TC Devleti ile hiçbir sorunum yok’!

Ne kurduğu işgal rejimi ile, ne yarattığı ekonomik yıkımla, ne din dayatması ve imam hatiple, ne külliyesiyle!

2000’lerin başında Bu Memleket Bizim Platformu Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyini TC Büyükelçisi ve iki TC’li Generalden oluşan Üst Koordinasyon Kurulu ile yönettiğini söylüyordu…

2022’de geldiğimiz noktada Türkiye’ye girişi yasaklanan Kıbrıslı aydınların hesabını sormak için gittikleri Sömürge Valiliği’nin önünde ‘‘Bizim TC Devleti ile sorunumuz yok’’ diyor!

5 Haziran 1989’da Yenidüzen’de yazdığı bir yazıdan dolayı Özker Özgür’ün pasaportuna TC Elçiliği tarafından el konuldu.

25 Şubat 2022’de kendisine verilen ‘diplomatik pasaport’la Türkiye’ye giden CTP’li eski vekil Okan Dağlı G82 koduyla ‘Türkiye aleyhinde faaliyette bulunmak’tan Kıbrıs’a geri gönderildi.

1974’ten bugüne TC sömürgeciliğinin Kıbrıslılara karşı uygulamaları sistematik bir hâl aldı. Kıbrıslı muhalefet ise parmağının arkasına saklanacak diye geri geri giderken uçurumdan düştü!

Eskiden ‘‘Türkiye halkıyla sorunumuz yok, devleti ile sorunumuz var’’ derdiniz; şimdi devlet ile de sorununuz kalmadığına göre neyi protesto ediyorsunuz?

(17 Mart 2022 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author