İhtiyaç hasıl olunca KKTC de yıkılır!

Aziz Şah – Sömürgeci İdare’nin yaptıklarını kavrayamayanlar, yaşananlara ya maskaralık der, ya da saçmalık!

19 Temmuz 2021’de Erdoğan çıktı ‘KKTC Meclisi’nin kürsüsüne…

İşgalcinin mevzuatlarını elini kaldırıp indirerek onaylayan kuklalara bir haber verdi:

‘Gecekondu’ dediği Silihtar yerine bir saray ile işgalin perdesi KKTC Meclisi’nin yerine yeni bir meclis yapacaklarını açıkladı. Sarayla meclisin yanına da bir cami konduracaklar: Adı da ‘Külliye’ olacak!

14 Nisan 2022’de Ankara’da Mali Protokol töreninde Kıbrıs İşleri Koordinatörü Fuat Oktay da ‘‘Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları’’ adıyla Külliye projesinin yapılacağını tekrar etti!

Bu ne basit bir rant projesidir ne de sizin deyiminizle bir ‘dayatma’dır!

Kıbrıs’taki TC Sömürge İdaresi’nin yönetsel bir ihtiyacıdır.

Kıbrıs’ın kuzeyini Türkiye yönetiyor, bunu bir türlü anlamadınız. Anlamadığınız için ‘dayatma’lardan ve ‘müdahale’lerden bahsedersiniz.

Bir devlet kendisinin ilçe seviyesindeki bir alt-birimine neden ‘müdahale’ etsin? Kendisi yönetiyor!

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü, Lefkoşa’da iki TC’li General ile TC Büyükelçisi’nden oluşan Üst Koordinasyon Kurulu, TC Yardım Heyeti, TC Teknik Heyeti, bakanlıklara atanmış kayyum niteliğindeki Proje Uygulama ve Takip Komisyonları ve TİKA ile yönetir Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyini.

Meclisin görevi işgal mevzuatı olan yeni yasaları çıkarmaktır. Sağolsun bizim uşak vekiller tembel olduğu için Ankara’nın istediği hızda çıkmıyor bu yasalar.

Örneğin 2022’de belediyelere kayyum atanmasının, imar yağmasının ve özelleştirmenin önünü açan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın öncülü olan TC Büyükelçiliği’nin konu ile ilgili raporu 2011’de yayınlandı. 11 sene sonra geldi yasa, bizim uşaklar tembel, ama Ankara’nın acelesi var!

Şunu da belirtelim: Bu tembellik CTP için geçerli değildir. Rejimin vazgeçilmezi olan İTEM, Bileşik Faiz, Özel Hayatın Gizliliği, Bilişim Suçları ve MOBESE yasalarını CTP yaptı. Cumhurbaşkanına Hakaret ve Hükümeti Küçük Düşürme suçlarını Ceza Yasası kapsamına CTP soktu.  

İşte, Ankara Kıbrıs’taki işgalinin perdesi olan meclisin yerine Erdoğan tipi başkanlık sistemini taşıyor Kıbrıs’a bu Külliye ile!

19 Temmuz 2021’de Erdoğan bu yeni meclis-saray-camiden oluşan Külliye’yi ‘müjde’lemeden kısa bir süre önce, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı çıktı AKP’nin yeni bir “KKTC anayasası” hazırladığını duyurdu…

AKP’nin yeni KKTC anayasası hazırlığı ile Erdoğan’ın Külliye ‘müjde’si birbirini tamamlar.

Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası için Faiz Sucuoğlu maskaralıktan mı, ‘‘Oy çokluğu ile anayasayı ihlal ediyoruz’’ dedi? Yoksa Tatar da inşaat şirketi patronlarına, ‘‘Ne emirname ne imar planı, biz sizin arkanızdayız’’ lafını maskaralıktan mı etti?

Denktaş KTFD anayasasını ‘fazla demokratik’ buluyordu, Denktaşcıklar da 12 Eylül’ün KKTC anayasasını ‘fazla demokratik’ buluyor!

1981’de Türkiye Kıbrıs’ın işgal bölgesinde bütün güç elindeyken seçimi kaybetti. ‘‘Sol güçlendi, tedbir almamız lazım’’ dedi Denktaş. Sonra 1983’te KKTC 12 Eylül Cuntası’nın eliyle kuruldu. 1985’te TC Elçiliği yerleşimci nüfusu tek çatı altına toplayıp YDP’yi kurdu. Ardından da Denktaş’ın fazla hak ve özgürlük verildiğini öne sürerek eleştirdiği KTFD anayasasını değiştirdi…

O zamanlar Denktaş başkanlık sistemine geçmekten söz ediyordu…

İhtiyaç hasıl olduğunda ‘Genel Komite’ Kıbrıs Türk Geçici Yönetimi olur, sonra Otonom olur Federe, KTFD olur KKTC!

İhtiyaç hasıl olduğunda ‘seçilmiş KTFD meclisi’ feshedilip KKTC ‘Kurucu Meclis’i oluşturulduğu gibi; günü geldiğinde KKTC de buharlaşır…

19 Temmuz konuşmasında Erdoğan altını üstünü çizerek ‘‘Kıbrıs Türk Devleti’’ demişti. Hatta, bazı liberallerimiz ‘‘Annan Planı’nda da var’’ diye sevinmişti! 

TC’nin Kıbrıs’a Külliye ve yeni anayasa projeleri ile ‘Kıbrıs Türk Devleti’ parçalarını yan yana koyun…

Türkiye burayı resmi olarak ilhak etmeyecek, çünkü zaten kendisi yönetiyor. Ama daha kolay yönetmek için ihtiyaç hasıl olunca KKTC de yıkılır!

(26 Nisan 2022 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author