Teknecik’ten AKSA’ya TC sömürgeciliğinin gerilim hattı

Aziz Şah – 2011’de belediyelerin birleştirilmesini “tavsiye eden”  bir rapor yayınladı TC Sömürge Valiliği. Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası 11 sene sonra 2022’de öyle ya da böyle “meclis” marifetiyle gerçekleştirildi.

13 sene önce TC Sömürge Valiliği’nin “2010-12 kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması” raporunda ise KIB-TEK için şöyle deniyor:

“KIBTEK Konusunda Alınması Gerekli Tedbirler:
-Arz-talebin dengelenmesine yönelik bir yapılanmanın Kurum bünyesinde kurulması gerekmektedir.
-Bilanço ve Gelir Tablosu güncel olarak hazırlanmalıdır.
-Sayıştay Denetimi güncel olarak gerçekleştirilmeli, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde müeyyide mekanizması kurulmalıdır.
-Elektrik piyasası düzenlenmeli, iletim hatları devlette kalacak şekilde üretim ve
dağıtım özelleştirilmelidir”…

Raporun yayınlandığı dönem “maliye bakanlığı” koltuğunda oturan Ersin Tatar’a imzalatılan 2010-2012 Dönemi Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü KIB-TEK’e kamu yatırımı yapılmasını YASAKLADI:

“Kamu eliyle yeni elektrik üretim santrali yapılmayacak, ortaya çıkan ihtiyaç Kamu Özel İşbirliği modeliyle karşılanacaktır. Elektrik şebekesi Türkiye enterkonnekte sistemine bağlanacaktır”…

Bu maddenin sonucunda 10 senedir kamu eli ile yatırım yapılmayan santraller hurdaya çıktı. Bozulan bozulduğu yerde kaldı.

Sömürge Valisi Halil İbrahim Akça döneminde belirlenen politikadır şu anda KIB-TEK’e karşı yürütülen. Karar 10 sene önce alındı, son darbeyi vurmak Metin Feyzioğlu’na kaldı…

Sizin ısrarla “TC Büyükelçiliği”, bizim Sömürge Valiliği dediğimiz yapı “üretim ve dağıtım özelleştirilmelidir” dedi, bitti.

Ağanın bokunun üstüne bok yapılır mı?

TC Sömürge Valiliği tasfiye edilip TC Büyükelçiliği’ne dönüştürülmeden Kıbrıslı Türk toplumu için ne elektrik sorunu çözülür ne eğitim ne sağlık ne ekmek! Gündelik bütün sorunlarımız işgal sorunudur…

TC Devleti Kıbrıs Cumhuriyeti’nin %36 toprağındaki işgale son verip Kıbrıs’a gerçek bir büyükelçi atamadan toplumumuzdaki hiçbir sorun çözülmez. Sömürge Valiliği sorunun kendisidir. Sayın Büyükelçi Emin Dırvana’nın Makarios’a sunduğu “Güven Mektubu” gibi bir mektup sunduğu gün Ankara’dan atanacak Büyükelçi Kıbrıs Cumhurbaşkanı’na, elektriğimizin şalteri elimize geçer. Yoksa şalteri hep “TC piyasasının görünmez eli” tutacak…

Bugün Teknecik Santrali diye bildiğimiz enerji santrali 1987-1991 arası görev yapan Sömürge Valimiz Ertuğrul Kumcuoğlu tarafından şekillendirildi. Dönemin TC Devlet politikası kamusal bir santralin kurulmasını uygun gördü. Bu santrali kurarken amaçları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ın işgal bölgesinde yaşayan Kıbrıslılarla bağını kesmekti.

Dönemin Sömürge Valisi Ertuğrul Kumcuoğlu şöyle diyor:

“1987 yılı itibarıyla Kıbrıs’ta 1974 öncesi var olan elektrik dağıtım şebekesi aynen devam ediyordu. KKTC’nin elektrik ihtiyacı esas itibarıyla, biri 30 diğeri 15 MW gücünde iki gaz türbini vasıtasıyla sağlanıyordu. Ama zaten ömrünü tamamlamak üzere olan bu iki santralin üretimi yıllar içinde ihtiyacı karşılamadığından kalan kısım mevcut birleşik şebeke üzerinden Rum tarafından alınıyordu. Bunun için de karşı taraf herhangi bir bedel talep etmiyordu. Belli ki bazı önemli konularda Kuzey’i kendilerine bağımlı tutmakta yarar görüyorlardı”…

Teknecik Santrali’nin Ankara açısından misyonu Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin kuzeydeki toprakları ile bağını kesmekti. Bu misyonunu tamamladı Teknecik. Şimdi sıra KIB-TEK’in üretim ve dağıtımdan tamamen koparılmasında…

“Piyasanın görünmez eli” AKSA marifeti ile TC Sömürge Valiliği KIB-TEK’i tasfiye ediyor. KIB-TEK’in tasfiyesi için önce “kamusal yatırım yapılmayacak” diye protokol imzalandı, şimdi de AKSA’ya özel ihale yasası yapıldı.

AKSA Kıbrıs’ın işgal bölgesine 12 Temmuz 2000’de Derviş Eroğlu’nun UBP-TKP hükümetiyle geldi. CTP-ÖRP hükümeti de 2009’da (Ferdi Sabit Soyer ve Ahmet Uzun’un imzalarıyla) 2024’e kadar uzattı alım garantili “yap-işlet” anlaşmasını.

Teknecik Santrali’ni TC Devleti, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal bölgesindeki “elektrik kolu”nu kesmek için kurdu. Teknecik misyonunu tamamladı. 2010 mali protokolünde Ankara Kıbrıslı Türk toplumuna “sana elektrik santrali kurmayı yasakladım” dedi.

Ankara Teknecik’le Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kolunu kesti, AKSA ile Kıbrıslı Türk toplumunun kolunu kesiyor…

(5 Nisan 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author