“Tek uyruklu yurttaş çekti bu ülkenin kahrını” (1)

Aziz Şah – Türkiye’deki 14 Mayıs seçimi sayesinde ne kadar çok Kıbrıslının TC vatandaşı olduğunu öğrendik… Herkes bu cemaatte kendisini dev aynasında gördüğü için sandık başında oy kullanırken çekindikleri fotoğraflarla dünya aleme “TC vatandaşlıkları”nı ibraz ettiler!

Köyünden çıkmayan Kıbrıslının cebindeki TC kafakağıdını görünce aklıma Dilliro Arif geldi.

Arif Hasan Tahsin “çift uyruk” sorununa ilk işaret eden kişiydi. “Tek uyruklu yurttaş çekti bu ülkenin kahrını” dedi 22 Şubat 1985’te “KKTC kurucu meclisi”nde…

Türkçe konuşan Kıbrıslıları yok etmek için demografi mühendisliği çerçevesinde taşınan yerleşimci nüfusun da “tek tabiiyetli” olmasını savundu Arif hoca.

TC’li yerleşimcilerin “çift tabiiyetli”, Kıbrıslıların “tek tabiiyetli” olması yerleşimcileri ayrıcalıklı kılıyordu.

Raif Denktaş’ın “meşhur” konuşmasını yaptığı 22 Şubat 1985 tarihli “KKTC kurucu meclisi” oturumunda, yerleşimcilerin ilk faşist partisi Türk Birliği Partisi’nin Başkanı Albay İsmail Tezer’e şöyle der Arif hoca:

-“Nedir bizim itirazımız? İtirazımız şurdadır: Çift yurttaşlık olmayacak, olmamalıdır. Aksi halde eşitlik ilkesi ortadan kalkar. Tezer’i Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlıktan çıkarmalıdır ki eşitlik sağlansın. Yurttaş olarak eşit muamele göremiyoruz burda bile… Ama ayrıcalıklı muamele değil, eşit… Muhakkak ki çift tabiiyetliliğe son vermek gerekir”…

Defalarca yazdım: 2003’te kapılar açılana kadar TC’lilerin pasaport konusunda hiç şikayeti yoktu, İTEM Yasası yapılana kadar tek dertleri ganimet Rum mallarına tapu almaktı; KKTC kimliği ile dünyadan dışlanan Kıbrıslılardı… Ne zaman ki Kıbrıslılar Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna erişti, TC pasaportu olan yerleşimciler “kimliksiziz” demeye başladılar; TC pasaportunu beğenmeyip “Gâvurun pasaportu”nu istemeye başladı TC’liler!

TC’nin Kıbrıs politikasını eleştirdiği için Özker Özgür’ün “yabancılara mahsus verilen seyahat belgesi”nden biliyoruz ki TC Devleti Türkçe konuşan Kıbrıslılara pasaport vermezdi.

22 Şubat 1985 tarihli meclis oturumunda faşist Albay Tezer şöyle der:

-“İster Rusya’dan gelsin, ister Bulgaristan’dan Türkiye’nin kapıları bütün Türklere açıktır”…

Arif Hasan Tahsin buna şöyle cevap verir:

-“Tezer’in her Türk’e Türkiye Cumhuriyeti’nin kapıları açıktır deyişi yanlıştır. Kıbrıslı Türklere kapalıdır”…

Ergün Vehbi de şöyle der:

-“Ben 15 sene Türkiye’de kaldım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alamadım”…

5 Haziran 1989’da Özker Özgür “TC Kıbrıs’ta asimilasyon politikası yürütüyor” dediği için “Yabancılara mahsus verilen seyahat belgesi” iptal edildi. TC vatandaşlığı ya da pasaportu değil, “yabancılara mahsus verilen seyahat belgesi”…

Pasaport-kimlik meselelerini bilen birkaç kişiye sordum: “Özker Özgür’ün bile ‘yabancılara mahsus seyahat belgesi’ni iptal eden TC Devleti, Türkiye’de tatil dışında bulunmamış Kıbrıslılara ne zaman bu kadar kolay vatandaşlık vermeye başladı?”…

TC Devleti’nin Kıbrıslılara pasaport vermemesi de, pasaport vermesi de devlet politikasıdır. Farklı amaçları vardır. Aradaki farkın ayırdına varmak gerekir…

2003’te Ledra Palace kapısı açılana kadar Kıbrıslılara TC pasaportu vermeyen Türkiye, işgal bölgesinde yaşayan Kıbrıslılar Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlıklarını aldıktan sonra neden politika değiştirdi?

2000 öncesinde Türkiye’de yaşayan Kıbrıslılara bile vatandaşlık vermeyen TC, ne oldu da 2000’lerde Türkiye’de hiç yaşamamış Kıbrıslılara kimlik vermeyi kolaylaştırdı?

Kıbrıslıların “vatandaşlık tarihi” teknik olarak 1914’te başlar. Yasal olarak kim Kıbrıslı, kim değil milat 1914’tür! Üniter Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Tesis Anlaşması ‘D’ Eki”ne göre bu böyledir…

1869 Tâbiiyet-i Osmaniyye Kanunnamesi ile “Osmanlı vatandaşlığı” olan Kıbrıslıların vatandaşlıkları Lozan Anlaşması’na göre 5 Kasım 1914 milat alınarak İngiliz vatandaşlığına dönüştü. Tek tabiiyet kuralı geldi… Ancak Türk/TC vatandaşlığını seçenler adayı terk etmek zorundaydı. Hatta Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye göçünü örgütlemek için 1925’te Larnaka’da konsolosluk açtı TC!

Lozan Anlaşması ile Türkiye Kıbrıs’tan tamamen vazgeçmekle kalmadı, Türkiye’ye göçü teşvik ederek “Türksüzleşme”nin önünü açtı… 

Diyeceksiniz ki, bu bilgilerin günümüzde TC Devleti’nin Kıbrıs’ta işgal ettiği topraklardaki Kıbrıslılara “TC pasaportu” vermesiyle ne alakası var?

(27 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author