“Tek uyruklu yurttaş çekti bu ülkenin kahrını” (2) DÖRT KUYRUKLU “KIBRISLI”LAR

Aziz Şah – Bu satırları 27 Mayıs’ta yazıyorum, Kıbrıs tarihini olumlu yönde etkileyen tek askeri darbe olan 27 Mayıs 1960 ihtilalinin yıldönümünde…

Türkiye sadece 27 Mayıs İhtilali döneminde Kıbrıslı muhaliflere destek verdi. Özel Harpçilere ve onların maşalarına karşı çıkan aydınlarımızın ömürleri 27 Mayıs kadar sürdü.

Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ı öldürmek için Kıbrıs’taki “yerel” kontrgerilla birimi iki kez Ankara’daki karargâhtan izin istedi. 27 Mayısçıların yönetimindeki Türkiye müsaade etmedi bu cinayetlere. Özel Harp Dairesi’ndeki “otorite boşluğu”ndan yararlanıp öldürdüler Ayhan ve Ahmet’i… 27 Mayıs Kıbrıs’ta Derviş Ali Kavazoğlu’nun öldürüldüğü pusuda bitti. Kavazoğlu Dali’de yaptığı meşhur konuşmada 27 Mayısçılara selam gönderiyordu…   

27 Mayıs İhtilali Kıbrıslıların “yurttaşlık tarihi”nde yeni bir sayfadır. Bugün cebinde TC, KC, KKTC ve British “kimlikleri” olan birçok Kıbrıslı yurttaşlığın manasını bilmez. Uyruğun çoğu Kıbrıslıya kuyruk oldu. Kuyruklara bağladılar maşrapaları, tımarhane oldu memleket…

***

Türkiye’deki 14-28 Mayıs 2023 seçimleri ne kadar çok Kıbrıslının “TC vatandaşlığı” aldığını gözümüze soktu. Bunun 27 Mayıs İhtilali ile ne alakası var?

27 Mayıs İhtilalinden sonra kuruldu Üniter Kıbrıs Cumhuriyeti. Cumhuriyetimiz kurulmadan önce Türkiye-Yunanistan-İngiltere arasında yapılan görüşmelerin yanısıra, bir gündemi daha vardı 27 Mayısçıların…

27 Mayısçılar Doktor Küçük’ten memnun değildi, Rauf Denktaş’ı da istemiyordu. Yeni bir lider arayışına girdiler Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmazdan önce…

Deriz ki, Kıbrıslı Türk toplumu tarih boyunca hiçbir zaman kendi liderlerini seçmedi, hep Türkiye atadı. Hepsi için geçerlidir bu. Türkiye’ye rağmen seçebildiğimiz lider yoktur. Türkiye’ye rağmen birini seçmeyi başarsaydık o lider de Türkiye’ye rağmen bir şey yaparak kendisini ispat ederdi…

27 Mayısçılar da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmazdan önce “yeni bir toplum lideri” seçmeye karar verdiler. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Denktaş ve Doktor Küçük’le yürümeyeceğinin farkındaydılar. Hatta Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmazdan önce “Lefkoşe’ye gönderilecek sefirin asker olmasını istiyoruz” diye Kıbrıs kökenli Emin Dirvana’yı işaret ediyorlardı toplantılarında.

27 Mayısçılar Denktaş için “Gırtlağına kadar suiistimale girmiş bir adam” derken, Dr. Küçük için de “Yunanlılar ve İngilizler muvacehesinde itibar sahibi değil, ikisi de bunun (Doktor’un) zaafından istifade ediyorlar” gibi çok net tespitler yapmıştır. Bu sebepten yeni bir lider arayışına girdiler…

İngiltere’ye ve Türkiye’ye göç eden Kıbrıslılara baktılar Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı Muavini olacak olan “yeni lideri” seçmek için.

Peki, 27 Mayısçıların karşısına çıkan sorun ne oldu dersiniz?

Lozan Anlaşması’yla Türkiye’ye göç eden Kıbrıslılar “tabiiyet” değiştirdikleri için yasal olarak bu mümkün değildi. 27 Mayısçıların masasında Kıbrıs kökenli birkaç Türk vatandaşının “lider” olarak ismi vardı, ancak “tabiiyet değiştirdikleri” için 27 Mayısçıların eli kolu bağlandı. 

27 Mayısçıların başına gelen bu “tabiiyet” çıkmazından sonradır ki 2000’li yıllara gelinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıslılara vatandaşlık vermedi, 1974’ten sonra “yabancılara mahsus seyahat belgesi” verdi. Günün birinde bu “tabiiyet” sorunu karşılarına çıkmasın diye…

***

Peki, ne oldu da 27 Mayısçılara ders olan “Türk tabiiyetine” geçen Kıbrıslılardan sonra, bakkaldan sakız alır gibi Kıbrıslılara  “TC vatandaşlığı” verilmeye başlandı?

Bu sorunun cevabı gayet basittir aslında:

-Kullanacağını kullandı, Türkiye’nin “tek tabiiyetli” Kıbrıslılara ihtiyacı kalmadı!

1960’ta Dr. Küçük’ün yerine geçirmek için “Kıbrıslı tabiiyetinde” bir lider ararken, 2020’de “dört (4) tabiiyetli” Ersin Tatar’ı oturttu başımıza Türkiye…

27 Mayıs’tan bugüne Türkiye’nin evrimini de gösterir bu bize: Dr. Küçük ve Denktaş’ı beğenmeyip yerlerine “nitelikli adam” arayan Türkiye’den 2020’de Ersin Tatar’ı kukla olarak kullanan Türkiye’ye…

Arif Hasan Tahsin “Tek uyruklu yurttaş çekti bu ülkenin kahrını” derdi. 27 Mayıs 1960’tan bugüne “Tek uyruklu Kıbrıslılar”dan “Dört uyruk”lu artık Kıbrıslı olmayan dört kuyruklulara geldik!

Bağlayın kuyruklara maşrapaları, dolanın sokaklarda…

(28 Mayıs 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author