Türk’ün demografi ile imtihanı (2) SÖMÜRGECİ BEYAZ ADAMIN KÂBUSU

Aziz Şah – Türkiye’de 14-28 Mayıs seçimlerinde TC vatandaşlığı alan 235 bin 701 yabancının oy kullanmasına tepki gösterenlerden biri de İlber Ortaylı’ydı. Kıbrıs’a yerleşimci nüfus taşınmasını savunan Ortaylı “TC vatandaşlığının satılması”na öfkeli…

“Türkiye Türklerindir” parolasıyla yayınlanan Hürriyet gazetesinde Kıbrıs hakkında her fırsatta yazar Ortaylı. Kıbrıs’ın yerlisi Türkçe konuşan Kıbrıslılara “azınlık” der ve Kıbrıslıların iradesini tamamen yok sayar…

Bugün hâlâ Kıbrıs’ın işgal bölgesine Türkiye’den nüfus taşınmasını ve yerleştirilen nüfusun rehabilite edilmesini savunur! Kıbrıs’a Bulgar Türkleri gibi seküler, “beyaz”, batılı yaşam biçimine sahip yerleşimcilerin taşınmasını savunur.

Sömürgeci Ortaylı’nın anlamadığı bir şey var: 1974 işgalinden sonra Kıbrıs’ın kuzeyine taşınan yerleşimci nüfusun “kökeni” değildir bizim meselemiz. Bizim için fark etmez taşınan nüfusun Arap mı, Kürt mü, Alevi mi, Bulgar Türkü mü olduğu! Yerleşimcilerin “kökeni” değil, varlığıdır sorun…

“Colon” Fransızcada işgal edilen ülkeye yerleşen sömürgeci nüfusa ve çocuklarına verilen isimdir. “Koloni” ise yerleşilen bölge demektir. Türkçeye “sömürgecilik” olarak çevrilen “kolonyalizm”in tam manası nüfus aracılığı ile bir ülkenin işgal edilmesidir.

İlber Ortaylı da bunu çok iyi biliyor, şöyle diyor 2 Ağustos 2020 tarihli yazısında:

-“Bugün Kıbrıs’ın sorunu 1974’ten sonra YERLEŞEN NÜFUSUN homojen bir karakter göstermemesi ama bu derbederliğin aynı zamanda politikaya da yansımasıdır… Yerleşen bir kısım adam “istilacı Türk ordusu”ndan bahsediyor, “kolonyalist” diyorlar. O takdirde kendilerinin basit kolonlar olduklarını kastediyorlar herhalde”…

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Türkiye ve İsrail aynı suçtan yargılanıyor. Suçun muhtevası ise Cenevre Konvansiyonuna aykırı olarak işgal edilen toprağa nüfus taşıyıp demografiyi değiştirmek. Yani savaş suçu işlemek…

İlber Ortaylı taşınan nüfusun rehabilite edilmesini savunurken 1500’lerdeki yağmacıların kafasında kaldı!

1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’ne, BM’nin 1968 tarihli Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kanuni Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair Sözleşmesi’ne ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 1998 tarihli Roma Statüsü’ne göre başka ülkeleri silah zoruyla zapt edip yerleşimci nüfus taşıyarak demografi mühendisliği yapamazsınız…

İn saltanat kayığından İlber Paşa!

1974 işgalinden sonra 110 bin kadar Kıbrıslıtürk ve çoğunluğu Karpaz ve Bellapais’te olmak üzere 20.000 kadar Rum Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşarken 15’er bin 15’er bin Türkiye’den yerleşimci taşınmaya başlandı. Kısa sürede yerleşimcilerin sayısı Kıbrıslıların yarısını geçti! Rumlar evlerinde otururken başladı TC Devleti İsrail tipi yerleşimci sömürgeciliğine…

İçinde insan yaşayan bir eve nüfus yerleştirebilir misiniz? Yerleştirdiler! Önce evdekileri attılar, sonra Anadolulu yerleşimcileri Rumların evlerine yerleştirdiler…

Hürriyet’te kaleme aldığı Kıbrıs hakkındaki her yazısında bu yerleşimci sömürgeciliğine üstü kapalı bir şekilde değiniyor sömürgeci beyaz adam İlber Paşa!

1 Ağustos 2021’de Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 450’nci senesini kutladığı yazısında şöyle der mesela:

-“Yapılacak iş; Kıbrıs Adası’ndaki YERLEŞMECİLERİN bir ölçüde tekrar gözden geçirilmesi ve durumda REHABİLİTASYONA gidilmesidir”…

1974’te 110 bin kadar Kıbrıslıtürk vardı. Kimi kaynaklara göre 6 sene içinde 60 bin yerleşimci taşındı Türkiye’den. 110 bin kişinin içine 60 bin yerleşimci taşındı, kuzeyde kalan 20.000 Rum da kovuldu…

***

Aradan 49 sene geçti…

Türkiye’de 64 milyon küsur seçmenin içerisinde 235 bin 701 Suriyeli, İranlı, Afgan, Libyalı ve Iraklı oy kullandı Mayıs 2023 seçimlerinde…

21’inci yüzyılda hâlâ 1500’lerdeki gibi, Kıbrıs’a Türkiye’den nüfus taşınmasını ve nüfusun rehabilite edilmesini savunan İlber Ortaylı yabancılara ev satılmasına da karşı çıkarak şöyle dedi:

-“Vatandaşlık satılıyor bu memlekette, bu büyük bir rezalettir. Türkiye vatandaşı olmak için bu tarihin çilesini çekmek lazım. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz. Ayrıca ev de satılmaz. Türkiye yabancılara mesken satacak konumda değil”…

Kıbrıs’ı yağmaladınız ve ganimet olarak taşıdığınız yerleşimci nüfusa dağıttınız; 400.000 Dolara satılan “TC vatandaşlığı”ndan mı rahatsız oldunuz?

(5 Haziran 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author