Varşova’dan Gazze’ye Siyonistler Nazileri kopyalıyor

Aziz Şah – 02/12/2023

7 Ekim’de soruldu:

-Neden saldırdı Filistinliler?

-Çünkü Gazze gaz odasının kapısıdır.

7 Ekim 2023’te dünyanın en büyük toplama kampı olan Gazze’de 14 direniş örgütü Siyonist işgalcilere karşı ayaklandı.

19 Nisan 1943’te Polonya Yahudilerinin Varşova’da gerçekleştirdiği ayaklanmanın “tekrarı” gibiydi 7 Ekim.

7 Ekim’de Filistin direnişinin gerçekleştirdiği “Gazze Gettosu Ayaklanması”nın 80 sene önce Yahudilerin Nazilere karşı gerçekleştirdiği “Varşova Gettosu Ayaklanması”na benzemesinin tek bir nedeni var: Siyonistler Nazilerin yaptıklarını kopyalıyor.

Naziler Varşova’nın Yahudi halkını topladıkları gettonun etrafını duvarlarla çevirmişlerdi.

Siyonistler de Gazze’de yaşayan Filistinli mültecilerin etrafını duvarlarla çevirdiler.

Naziler Varşova’nın Yahudi halkını kapattıkları gettoda aç bırakıp dirençlerini kırarak gaz odalarına gönderiyordu.

Siyonistler Gazze gettosuna kapattığı Filistinlileri 2006’dan beridir bombalıyor.

2023’te insanlık tarihine bir not düştü İsrail: Soykırıma “insani ara” verdi, sonra da soykırıma devam etti.

Ne Almanlar Herero-Nama soykırımında, ne Osmanlı Ermeni soykırımında, ne Almanlar Yahudi soykırımında böyle bir şeyi akıl etti…

Tarihte ilk kez bir soykırıma “insani ara” verildiğini gördük.

Varşova Gettosu Ayaklanması’nda Yahudiler 3 hafta direnebildi Nazilere, Gazze Gettosu Ayaklanması’nda Filistinliler 2 aydır direniyor.

Nazizm-Siyonizm kıyaslamasını bir liberal abartılı bulabilir. Ancak bu kıyaslamayı Yahudilerin kendileri yapıyor…

2000 El Aksa İntifadası’ndan sonra, “Filistinlilerin kollarına damga vurmakta, onları çıplak halde koşturmakta, dikenli tellerin ve hapishane kampı gözetleme kulelerinin arkasında gözaltında tutmakta, hatta Alman sürülerinin kendilerini kontrol etmek amacıyla başvurduğu yöntemlere sarılmakta bir sakınca görmemektedirler” diye yazar işgal edilmiş Filistin’de yaşayan Yahudi Marksist Michel Warschawski.

Fransız bir hahamın oğlu olan Michel Warschawski anlatıyor:

“Deheyşe kampındaki ev ev aramalar, baskınlarda gözaltına alınan Filistinliler ölüm çukurlarına değil de korkunç koşullardaki tutuklu kamplarına gönderilseler bile yine de başka bir tarihsel dönemi akıllara getirmiştir.

Offer tutuklu kampı dikenli telleri, gözetleme kuleleri, her türlü haktan yoksun olarak hapsedilmiş ve gerçekten insanlıkdışı koşullarda tutulan korku içindeki yığınla tutuklusuyla, 1930’lu yılların Alman toplama kamplarına fazlasıyla benzemektedir”…

2000 İntifadası’ndan sonra Filistinlilerin kollarının damgalandığı haberleri basın organlarında yayınlandıktan sonra Yahudi soykırımından hayatta kalanların evladı olan gazeteci B. Michel “Damgalanandan Damgalayıcıya” başlıklı bir makale kaleme alır 15 Mart 2002’de Yediot Aharonot’ta:

“1942’den 2002’ye uzanan son altmış yıllık süreçte Yahudi halkının kat ettiği tarihsel yol, tarihsel ve sosyolojik incelemelerden büyülenenler için kuşku götürmez malzemeler sunmaktadır.

Altmış kısa yılda: Damgalananlar ve kollarına numara vurulanlardan damgalayıcılara ve başkalarının kollarına numara vuruculara.

Altmış yılda: Yürüyüş kollarında tek sıra halinde elleri havaya kaldırtılanlardan, yürüyüş kollarında tek sıra halinde başkalarının ellerini havaya kaldırtanlara…

Aradan altmış yıl geçti ve hiçbir şey öğrenmedik, hiçbir şeyi içselleştirmedik!.. Kesinlikle!

Biz artık solgun yüzlü, bakışları mana dolu farklı, tuhaf bir halkız; biz başkaları gibi vahşi askerleriz. Sonunda, başka uluslara benzemiş bir ulusuz”…

(Aktaran Michel Warschawski, İsrail toplumunun krizi-Açık bir mezara doğru)

Warschawski kitabında, 25 Ocak 2001’de yüksek rütbeli İsrailli bir subayın askerlerine söylediklerini Haaretz’den aktarıyor:

“Askerlerine, Alman askerlerinin Varşova Gettosu’nu kontrolleri altında tutarken yaptıkları dahil olmak üzere başkalarının deneyimlerinden ders alma gerekliliğiyle, Filistin mülteci kamplarını işgal etmek üzere olduklarını söyleyen yüksek rütbeli İsrailli subayın örneğine bakın. Bunu söyleyen bir Yahudi askerdi; Almanların daha fazla sayıda Yahudiyi kesme başarılarından, aynı dersleri Filistinlilere karşı uygulamayı öğrenmek isteyen, Nazi soykırımının bir kurbanının torunu!”…  

Varşova ayaklanmasında sağ kalanları Treblinka kampına gönderdi Naziler…

Nazilerin yaptıklarını kopyalayan Siyonistler Gazzelilere “Treblinka kampı” olarak Sina çölünü seçti. 

Hiçbir şey tesadüf değil: Siyonistler Nazileri kopyalıyor!

Şimdi cevap verin: Nazizmle müzakere edebilir misiniz?

(2 Aralık 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author