Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tecavüz aparatı

Aziz Şah – 28/02/2024

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde “terk edilmiş”, “Rumların geride bıraktığı”, “eski Rum malı” yoktur. Bu tabirleri siz uydurdunuz…

Durumu “yasa”ya uydurmaktır bu!

Toprak hırsızlığı üzerine bir yerleşimci kolonisi kuruldu.

Sonra da bu hırsızlığı “yasa”ya uydurdunuz: “Terk edilmiş mal” dediniz.

Türkiyeli yerleşimci nüfusun Rumlardan gasp edilmiş topraklara yerleştirilmesinden sorumlu bakan müsteşarı Hakkı Atun’un anılarından biliyoruz ki “Uygulama Timi” yürüttü bu işi:

TC Büyükelçiliği Yardım Heyeti ile çalışan “Uygulama Timi”, TC Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü ve TC Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-Toprak Komisyonu’ndan oluşuyordu.

Türkiyeli bürokratlar, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına ve Rum arazilerine Türkiyeli yerleşimcileri iskân etti.

Bu toprak hırsızlığını da “yasa”ya uydurmak Kıbrıslı işbirlikçilere düştü…

Rumlar geride mal bırakmadı. Silah zoruyla topraklarından sürüldü…

Kullandığınız kavramlar çok önemlidir.

Haberde “Rumların geride bıraktığı” ve “terk edilmiş mal” dersiniz…

Emlakçı kılığında avukat konuşur “eski Rum malı” der…

Dünya üzerinde değişmez tek bir kanun vardır: Mal ve mülk dokunulmazlığı.

Komünizm dışında mülkiyet hakkına dokunamazsınız!

***

İşgal rejimi iki tane toprak hırsızlığı yasası çıkardı. Önce malı çaldılar, sonra da bu hırsızlığa kılıf uydurdular…

Bu yasalardan birincisi malları yağmalamak için çıkarıldı, diğeri de yağmaladığı malları tazmin etmek için: İTEM ve TMK Yasaları.

1994’te DP-CTP hükümeti “kesin tasarruf belgesi” ile kullanılan Rum mallarına sahte koçan çıkaran İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (İTEM) Yasası’nı yaptı.

2005’te bu defa CTP-DP hükümeti, 1994’te yaptıkları İTEM Yasası ile yağmalanan Rum mallarını tazmin etmek, güneydeki Türk mallarıyla takas etmek ve iade etmek için TMK Yasası’nı çıkardı.

1994’te İTEM Yasası Türkiyeli yerleşimcilerin baskısı ile çıkarıldı…

2005’te TMK Yasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin baskısı ile çıkarıldı.

***

1990 seçiminde Özker Özgür’ün Türkiyeli yerleşimcilere vaadi “Biz kazanırsak size tahsis edilen evlerin, toprakların tapusunu vereceyik” idi…

Sözünü tuttu, 1994’te verdi çalınmış Rum mallarının tapusunu Özker Özgür!

O günlerde Türkiye basınına kadar çıkmıştı yerleşimcilerin “tapu isyanı”!

Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan Trabzonlu yerleşimci Ahmet Akyüz, kendilerine tahsis edilen evlerin tapularının olmayışından bahsetmişti.

Rauf Denktaş bunun üzerine şöyle demişti:

-“Biz dünyaya Trabzon’dan göçmen getirdik demiyoruz, demediğimiz halde bunlar böyle konuştuğundan, gazeteciler de bunları habermiş gibi yazdıklarından, Rumlara mütemadiyen propaganda malzemesi çıkıyor”…

Rauf Denktaş Cenevre Konvansiyonu’na aykırı olarak işledikleri savaş suçunun farkındaydı. Kıbrıs’ın kuzeyine iskân edilen savaş suçu yerleşimci nüfusun varlığını inkâr ediyordu…

Ama Özker Özgür gibiler işlenen savaş suçunu katmerlendirerek, ikinci bir savaş suçunu “seçim vaadi” yaptı: Gasp edilmiş Rum mallarına sahte tapu verdi.

1990 seçimlerinde Türkiyeli yerleşimcilerle ittifak yapan CTP ve TKP’nin seçim vaadi sahte tapuydu.

1994’te de verdikleri sözü tuttular…

***

1974’ten itibaren 40 sene hükmeden Denktaş kendisi neden yapmadı İTEM Yasası’nı?

Karadenizli yerleşimcilerin Kıbrıs’taki varlığının savaş suçu olduğunu bildiği gibi, Rum mallarına sahte tapu çıkarmanın sonuçlarını da biliyordu Denktaş. Bu yüzden maşa kullandı…

Kıbrıslı hukukçular Necati Münir Ertegün ile Oktay Feridun’un 1974’ten sonra Denktaş’a Kıbrıslı Rumlara ait mallara kesinlikle tapu verilmemesi yönünde rapor sunduğu bilgisine sahibim.

İTEM Yasası Rumların mülkiyet hakkına tecavüz etti, TMK Yasası da “Pardon, biz size tecavüz ettik” dedi…

Sonuç? Taşınmaz Mal Komisyonu doğrudan doğruya tecavüzü meşrulaştıran bir araca dönüştü.

2005’te TMK kurulmadan önce Rum arazileri üzerinde kitlesel bir inşaat seferberliği yoktu.

2005’te TMK kurulunca, tecavüzcü “tecavüz ehliyeti” aldı AİHM’den.

AİHM’in amacı Rum arazileri üzerinde inşaat seferberliği başlatmak değildi TMK’yı kurdururken. Dava yükünden kurtulmaktı AİHM’in amacı.

AİHM tarihine yazılsın: Türk işgalinin Kıbrıs topraklarına tecavüz aparatını yarattı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi!

(28 Şubat 2024 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author