Federasyon uğruna ölünecek Leyla değildir

Aziz Şah – 07/03/2024

50 senelik ezber kolay kolay terk edilemez. Alıştıra alıştıra…

“Federasyon” Kıbrıs’ta hiçbir zaman adayı birleştirmek ve ülkenin idaresini kolaylaştırmak için önerilmedi.

Federasyon “taksim”in eş anlamlısı olarak ortaya atıldı…

Federalistler kendilerine “Federasyon bir Türk tezidir” sözünü kalkan yapar.

Doğrudur, Türk tezi olan federasyonu TC Başbakanı İsmet İnönü 8 Eylül 1964’te TBMM’de açıkladı:

-“Muahede (anlaşma) hükmü dahilinde bulunmak için resmi ağızdan taksim sözü ile değil, federasyon şekli ile münakaşaya başladık”…

Çünkü Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bölmemek ve ilhak etmemek üzerine uluslararası anlaşmaya imza koydu. Anlaşmayı ihlal etmemek için de “federasyon” dedi İsmet Paşa!

Türkiye ilk günden itibaren taksim dememek için federasyon dedi.

Hangi şekilde “federal çözüm” tartışırsanız tartışın Kıbrıs’ta taksimi meşrulaştırmayı ve yasallaştırmayı tartışırsınız.

Türkiye bugün hâlâ Kıbrıs’taki askeri varlığını dayandırdığı 1960 anlaşmalarına uygun davranmak için bu yolu seçti.

Mesela Albay Talat Aydemir çok kızar bu kelime oyunlarına:

-“Taksim, Federatif sistem, sonra da ikili enosis-Türkiye’ye ilhak” dediler diye yazar “Hatıraları”nda.

Sonunda da şöyle kızar Talat Paşa:

-“Türk milleti hangisine inansın?”

İsmet Paşa’nın ne suçu var? Türkiye Cumhuriyeti’nin altına imza koyduğu uluslararası anlaşmalara uyarmış gibi yapmak zorundaydı…

60’ıncı yılını idrak ettiğimiz BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Kıbrıs’ın tek temsilcisi kabul ettiği 4 Mart 1964 tarihli kararına olumlu oy veren Türkiye’nin başbakanı olarak, Dr. Küçük’e “Terk ettiğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına geri dönün” dediği meşhur mektubun sonunda şöyle der İsmet Paşa:

-“Kıbrıslı kardeşlerimizin, Adada emniyet teessüs edince normal işleri başına dönmeleri, Kıbrıs meselesinin nihai hal şekli hakkındaki malum tezimizin terki manasına katiyyen tazammum etmeyecektir”…

İnönü, Dr. Küçük’e terk ettiğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına dönmeniz bizi “malum tezimiz” taksimden vazgeçirmeyecektir, der.

Dr. Küçük, İsmet İnönü’yü dinlemez: Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmektense, bize Anadolu’da bir bölge ayarlayın, ABD de bu iskânı finanse etsin der:

Dr. Küçük’ün sözcükleriyle:

-“Anavatan topraklarında Kıbrıs Türkleri için bir saha ayrılarak bu felakete uğrayan vatandaşların Türkiye’ye nakillerinin temini şayanı arzudur. Bu hususta Amerikan Hükümeti, başka diğer beynelmilel iskan teşekkülleri bu işte yardımcı olacaklarına inancımız vardır”…

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönün” diyen İsmet İnönü de taksim istiyordu…

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmektense daha iyi Anadolu’da bir köye taşıyın bizi” diyen Dr. Küçük de…

İsmet İnönü “federasyon” diyordu bu taksime, Dr. Küçük ise “ya taksim ya ölüm”…

Hem taksim olduk hem öldük!

İsmet İnönü’nün oluşturduğu federalist taksim tezini Tayyip Erdoğan’ın iki devletli taksim tezine dönüştürmek o kadar kolay değil.

Bir “ayyaş”ın çizgisinden bir “mümin”in çizgisine geçebilmek için CTP’ye ihtiyaç var…

Ekim 2023’te Özgür Gazete’nin ekranında Şener Levent’in programına çıkan CTP’li Birikim Özgür ne demişti:

-Türkiye federasyon istemez dediyse itiraz edecek halleri yok… CTP artık federal bir çözüm istiyor dememeli, sadece çözümü destekliyoruz demeli”…

Yani “federasyon” sözünü anmamanın zamanı geldi artık!

Mehmet Ali Talat ne dedi Kıbrıs Postası’na verdiği röportajda?

-“Federasyon uğruna ölünecek bir dava değildir”.

Tufan Erhürman’ın işini kolaylaştırmak için yapılıyor bu açıklamalar.

Erhürman’ın arkasından konuşan bazı CTP’liler, Metin Feyzioğlu’na “Beni Cumhurbaşkanı yapın, iki devlet tezini partiye iki ayda kabul ettiririm” dediğini fısıldıyorlar…

***

1974’ten önce “federasyon” İsmet İnönü’nün dediği gibi “taksim” manasındaydı.

1974’ten sonra “federasyon” toprak hırsızlığının meşrulaştırılması için kullanıldı.

Türkiye’nin işgal ettiği %37 Kıbrıs Cumhuriyeti toprağının gaspının meşrulaştırılması için “iki bölgeli iki toplumlu federasyon” dendi.     

“Federasyon” sloganı misyonunu tamamladı: Kıbrıs bölündü, toprak çalındı…

Şimdi Talat’lara yeni Leylalar lazım! 

-Federasyon uğruna ölünecek Leyla değildir artık!

(7 Mart 2024 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author