Yerleşimci kolonizasyonu, çocuklarımız ve Avrupa Parlamentosu milletvekilimiz

(Fileleftheros gazetesi – 27/04/2024 – Aristos Mihailidis)

Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili seçildiğinde, bu köşede (28/5/19) hem kendisinin hem de AKEL’in bu seçimin birleştirici mesajını vurgulama sorumluluğuna dikkat çekmiştik.

Kıbrıslı Türklerin seçimlere katılımı ve daha da ötesi, Kıbrıslı Rumların Avrupa seçimlerinde Kıbrıs gibi tek bir seçim bölgesinde, tek bir oy pusulasında, tek bir seçim listesinde bir Kıbrıslı Türk için oy kullanması, pratikte dönüşümlü seçim ve kotaların dayattığı ırksal ayrımcılığa pratik bir yanıttır.

Kıbrıslı Rumlar onu seçerek, kendilerini Avrupa’da temsil edecek bir Kıbrıslı Türk ile hiçbir sorunları olmadığını büyük bir çoğunlukla kanıtladılar ve biz de bunu geliştirmeliyiz. Zor mu? Çok zor. Ama imkansız değil. Bu gelişmenin özneleri beş yıldır bunun tam tersini, ırk ayrımcılığını inşa ederken imkansız hale geldi. Kızılyürek, sürekli müdahalelerle, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs Türk toplumunun temsilcisi olarak bulunduğu mesajını verdi, bir ve bütün olan Kıbrıs halkının değil. Kıbrıs halkının içinde ırksal ayrımı ve ayrılıkçı felsefeyi sürdürmekte ve şimdi de kurumsal olarak pekiştirmektedir.

Bugün bu felsefe seçim kampanyasında da karşımıza çıkıyor. Niyazi Kızılyürek, seçim kampanyasının bir parçası olarak, “insan hakları bağlamında Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık hakkı, karma evliliklerin kurbanı olan çocuklarımızın yeniden gündeme getirilmesi” konulu bir tartışma-sunum düzenliyor.

Bu, bir ebeveyni yerleşimci, bir ebeveyni Kıbrıslı Türk olan çocukların birçok kez gündeme getirdiği tanıdık bir konudur. Avrupa seçimleri öncesinde böyle bir tartışmanın düzenlenmesi en aşırı çatışmacı ve bölücü mesajları vermektedir. Tıpkı Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Avrupa Komisyonu’na ihbar eden ve açıklamalarında “Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi’nin ‘herkesin bir vatandaşlık hakkı olduğunu, vatansızlığın önlenmesi gerektiğini, hiç kimsenin keyfi olarak vatandaşlığından mahrum bırakılamayacağını’ belirttiğinin altını çizen AP milletvekilinin yaptığı gibi.

Hiç kimse Kıbrıslı Türklerin Avrupa vatandaşlığı haklarını elde etmek için talep ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkını inkar etmemiştir. Ve yaklaşık 110,000 Kıbrıslı Türk bu hakka sahiptir. Kıbrıslı bir milletvekilinin karma evliliklerin çocuklarının (yaklaşık 30,000) Kıbrıs’ta vatandaşlıkları olmadan yaşadıkları mesajını vermesi suç teşkil eden aldatmaca bir beyandır. Başka bir deyişle, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onları vatansızlığa sürüklediğini, vatansız olduklarını ifade etmektedir.

Şu anda bu gruptan 16 kişinin temyize gittiği bir Yüksek Mahkeme kararı var. Geçtiğimiz Ağustos ayında Yüksek Mahkeme, bu kişilerin kendilerini vatansız olarak gördüklerini ve Cumhuriyet’in kendilerine vatandaşlık verme yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek başvurularını reddetmiştir.

Ancak karara göre, “mevcut davadaki başvurucuların biri hariç hepsi vatansız değildir. İncelenmekte olan ortak başvuruları bağlamında, biri hariç hepsi Türk vatandaşı olduklarını beyan etmişlerdir. Sonuç olarak, özünde, her birinin Kıbrıs Cumhuriyeti yetkili makamına yaptığı başvuru, Türk vatandaşı olmalarına rağmen kendilerine Kıbrıs vatandaşlığı verilmesine yöneliktir.

Meselenin bundan daha açık bir formülasyonu yapılamaz. Türk vatandaşı oldukları halde kendilerine Kıbrıs vatandaşlığı verilmesini istiyorlar! İddia ettikleri gibi vatansız değiller, diyor Yüksek Mahkeme.

Dolayısıyla, seçim menfaatleri peşinde koşan bir milletvekili, Türk kolonizasyonu meselesini (karma evliliklerin çocukları da bu yasadışılıktan etkilenmektedir) “çocuklarımız” (Türk vatandaşı olan çocuklarımız) için bir insan hakları meselesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin insanlık dışı bir eylemi olarak sunmaya devam ettiğinde, toplumlar arasında çatışma ve zıtlaşma yaratmayı başarmakta ve gerçek bir yeniden birleşme olasılığını kemirmektedir.

Not: Kimse Kızılyürek’i Kıbrıslı Türk olduğu için yargıladığımı düşünmesin, kolonizasyonu kınamaktan çekinmeyen ve Kıbrıs’ın işgal altında olduğunu ve ‘tek çözümün muğlak bir yeniden birleşme değil işgalden kurtuluş’ olduğunu ilan eden bir başka Kıbrıslı Türk AP adayı Oz Karahan (Çevreciler Hareketi – Kıbrıs Yeşiller Partisi ile birlikte seçimlere katılıyor) hakkında çok olumlu görüşlere sahip olduğumu belirtmek isterim. Niyazi Kızılyürek ve Oz Karahan arasında öze ilişkin bir fark vardır.

Kaynak: https://www.philenews.com/apopsis/arthra-apo-f/article/1463704/o-epikismos-ta-pedia-mas-ke-o-evrovouleftis-mas/

About the author