Çanakkale’de cihatçı, arabölgede barışçı

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’nün –bir hafta önce- 29 Ekim törenlerinden paylaştığı görüntülerden…

Aziz Şah – Kıbrıs’ta ‘‘barış eğitimi’’ adı altında ilkokul çocuklarını biraraya getiren Imagine Projesi’nin kaldırılması projeci liberal ideolojinin sonudur.

İşgalciye hesap sormadan, savaş suçlarını halının altına süpüren uzlaşmacılıkla ve işgal rejiminin göz yumduğu ‘oyun alanı’nda barış mücadelesi veremezsiniz!

Silihtar ‘‘egemen eşitlik’’ ve ‘‘iki devlet’’ politikamıza ters diyerek projeyi sonlandırdı. Silihtar dediğimizde siz ‘‘KKTC Cumhurbaşkanı’’nı anlarsınız ama Üst Koordinasyon Kurulu da Silihtar’da toplanır! Proje’nin sonlandırılmasından 15 gün önce Silihtar’da Üst Koordinasyon Kurulu (TC’li iki General ve TC Elçisi olarak) yaptığı toplantıya Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar’ı da çağırdı. Karar alındı ve uygulandı!

İşgal bölgesindeki sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri Tatar’a saldırıyor. İşgal bölgesindekileri geçtim, AKEL 5 cümlelik bildiri yayınlayıp 3 cümlesinde Tatar’ı suçluyor. Tatar mı yönetiyor Kıbrıs’ın işgal bölgesini? Bu yüzden mi Mustafa Akıncı Silihtar’da çiçek bakımı ile uğraşırken AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun evine Ankara’ya gitti?

Imagine Projesi’nin iptalinden dolayı Tatar’ın suçlanması bir komedidir, ırkçı sömürgeci eğitim sistemine hiç itiraz etmeyip konu AB fonlarına gelince ortalığın birbirine katılması trajedidir!

1990’dan beridir AB ve ABD’nin finanse ettiği projeler bir taban yaratmadı, tepede bir çıkar grubu yarattı. Binlerce çocuğu biraraya getirmiş olabilir bu projeler, ‘iki toplumlu’ etkinliklerde binlercenize kebap yedirmiş olabilir, binlerce insanı Brüksel turlarına götürmüş olabilir bu projeler. (Zaten Brüksel’e götürülmeyen bir ben kaldım…)

Sonuç: Koca bir hiç!

İki toplumdan örgütler biraraya geldiğinde, ‘‘İşgal ordusu gidecek, yerleşimci nüfus geldiği yere dönecek, Kıbrıslı mülteciler de evlerine dönecek’’ yazabiliyor musunuz bildirinize?

Bildiriye yazmak ne demek!

Yerleşimcileri ağzınıza almıyorsunuz, alanı susturuyorsunuz.

Kıbrıslı 200.000’den fazla mülteciden haberiniz yok. Mültecilerin insan haklarını ve yerleşimci nüfus sömürgeciliğini geçtim, ortak bildirilerde ‘işgal’ kelimesi geçmiyor!

Ne kadar ironik:

Imagine Projesi’ni finanse eden Alman Büyükelçiliği, 2018’de AGİT ile birlikte 50.000 Euro’ya bir sözlük hazırlattı. İşgal, istila, yerleşimci/yerleşik kelimelerini kullanmayın diyordu bu sözlük. Hangi kelimeleri kullanarak düşüneceğimizi ve yazacağımızı dikte ediyordu…

50.000 Euro’luk sansür sözlüğü hazırlattı Alman emperyalizmi…

Aynı Alman emperyalizmi Imagine Projesi’ni finanse etti.

İşin ironisi 50.000 Euro’luk sansür sözlüğünü hazırlayan ekipteki gazeteciler Tatar’a ‘‘faşist’’ diye saldırıyor.

İşin trajedisi 20 Temmuzlarda Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda geçit töreninde yürüyen tanklar Alman tankıdır…

Liberal barış ideolojisi bönleştirdi sizi, hiçbir şeyi sorgulamıyorsunuz. Sivil topluma akıtılan yüzbinlerce Euro’nun sonucudur bu ‘‘tatlı bönleşme’’…

Bütün sömürgeci sistemin Türk-İslam sentezi üzerine kurulu olduğu Kıbrıs’ın işgal bölgesinde, Afrikalılar, Ruslar, İranlılar ve Pakistanlılar gibi üçüncü ülke vatandaşı çocuklar bile Türkleştirmeye maruz kalıyor. Türkçe bilmeden Türkleştiriliyorlar!

Sömürgecilik bir sistemdir. TC’nin işgal rejiminde yaşarken sömürgeci sistemin çarklarını yağlayan örgütlerin, sendikaların, partilerin bir anda Imagine Projesi askıya alınınca bağırmasının sebebi fonlara dayalı dar-grup çıkarlarıdır.

Imagine Projesi de diğer insan hakları projeleri gibi dar bir grubun tekelinde kalmış, öğretmenlerin geneline yayılmamıştır.

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde militarist ideolojiyi çocuklara taşıyan öğretmenlerdir. Her 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim’de basına düşen fotoğraflar ortada. Türkiye’deki İslamcı-Türkçü kamplara çocukları taşıyan da öğretmenlerdir.

Çanakkale kamplarında cihatçı, Imagine Projesi’nde arabölgede barışçı, 29 Ekimlerde de askeri kamuflaj içinde…

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü –bir hafta önce- 29 Ekim törenlerinde çekilmiş fotoğraflar yayınladı.

29 Ekim’de çocukların ellerine silah vererek kum torbalarıyla mizansen yaratılıp savaş oyunları oynatıldı… Buna itirazı olmayan sendikalar bize ‘‘barış eğitimi’’ demagojisi yapmasın.

Imagine Projesi’ni askıya alan Ersin Tatar değildir. ‘Barışçı’ öğretmenlerin kamuflajını giyip tören yaptığı Askeri Rejim’dir!

(9 Kasım 2022 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author