‘Parlamenter ahmaklık’ bir meslektir

Aziz Şah – Nüfus ve demografi dediğimizde bundan sadece seçimlere yönelik oy/seçmen çıkarımı yapanlara ‘parlamenter ahmaklar’ diyebiliriz. Partiler seçime giriyor ama hiçbirinin gündemi değil ‘nüfus’. Nüfusunu bilmediğiniz bir yerde nasıl seçim vaatlerinde bulunuyorsunuz, nasıl planlama yapacaksınız?

‘Parlamenter ahmaklar’ doğal olmayan nüfus artışının sonucu olarak ortaya çıkan konut sorunu, tarımsal arazilerin yağmalanması, sağlığa erişim ve eğitim sisteminin çöküşü ile ilgilenmiyor…

Doğal olmayan nüfus artışı piyasa anarşisi gibidir. Ne konut ne ekmek fiyatları kontrol edilebilir piyasa anarşisinde, sağlık ve eğitim de sadece parası olana vardır!

Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘parlamenter ahmaklar’  vardır ancak parlamenter bir sistem yoktur.

‘Parlamenter demokrasi’ olan ülkelerde parlamenter ahmaklığın bir karşılığı vardır. Meclisin bir hükmü olan asgari demokrasilerde (Batı Avrupa’da) parlamenter ahmaklık sosyal demokrat siyasetin omurgasıdır.

Ama parlamentonun bir hükmü olmadığı bizim gibi işgal altında, sömürge ülkelerindeki askeri düzenlerde (Sudan, Cezayir, Kıbrıs’ın kuzeyi gibi) hükmü olmayan parlamentoda ‘parlamenter ahmaklık’ ahmaklıkların en yücesidir.

Üst Koordinasyon Kurulu (TC Sömürge Valisi, KTBK Komutanı ve GKK Komutanı) emrinde bürokratlar toplanıp kararlar alıyor Kıbrıs’ın kuzeyinde, sonra da bu kararlar uygulanıyor.

Birinci, ikinci ve üçüncü derece askeri bölgelerden oluştuğu için Kıbrıs’ın kuzeyi bir numaralı idari yetkilisi de KTBK Komutanıdır. Göz önünde hep TC Elçisi olduğu için dikkat çeker ancak General Büyükelçi’nin de üstündedir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ortada bir ‘parlamenter demokrasi’ yokken, ‘parlamenter ahmaklığı’ tercih etmek sadece kişisel ikbal kaygısıdır.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy şöyle konuştu BRT’de:

‘‘CTP olarak bizim hedefimiz istikrarlı bir şekilde hükümete gelmek… Parlamenter sistemde mutlaka bir tartışma yaşamamız gerekecek, biz onun üzerine çalışıyoruz. Bir ekibimiz var şu anda. Yani bu istikrarı sağlayacak, parlamenter sistemi güçlendirici, etkin kılıcı neler yapılırsa bu süreklilik sağlanabilir diye uzun süredir çalışıyoruz. Büyük siyasi partilerin bu noktada kafa kafaya vererek anlaşması gerekiyor…’’

Parlamenter ahmaklığın en yüksek aşamasıdır bu: Parlamenter demokrasinin olmadığı bir yerde ‘güçlendirilmiş istikrarlı yeni bir parlamenter sisteme geçiş için büyük siyasi partilerin (yani UBP ile CTP’nin) işbirliği yapması’’…

Parlamenter demokrasinin olmadığı bir yerde parlamenter sistem nasıl güçlendirilir?

Bugüne kadar CTP’den ‘‘Kıbrıs sorununu çözmek için bir plan hazırladık’’ sözünü duymadık ama KKTC’yi güçlendirmek için yasa/anayasa değişiklikleri hazırladılar.

Defalarca İşgal Rejimi, buradaki askeri idare konusunda CTP’yi uyardı ama CTP’liler kişisel ikballeri için parlamenter ahmaklığı meslek edindiler.

TC’li yerleşimci nüfusun oylarını CTP’ye kaydırarak 24 vekille meclise soktu sömürgeci sistem onları. Sistemin matematiğine bakın siz: 24 vekil sınırına getirip bıraktı CTP’yi…

O günlerde 2005 yılında bir resepsiyonda Özkan Yorgancıoğlu, meclis başkanı Fatma Ekenoğlu ile Talat’ın müsteşarı Eşref Vaiz…

CTP seçimden yüzde 44.5’le birinci parti çıkmış, 24 vekili var.

Dönemin KTBK komutanı Korgeneral Hasan Memişoğlu CTP kurmaylarına şöyle der:

-“1974’ten beri bu ülkede ateşkes koşulları vardır. Türkiye Genelkurmayı’na bağlı bir Kolordu’nun sorumluluğunda bir Devlette CTP hükümet ortağı olmuştur.

Bölgenin tüm sorumluluğu Kolordu komutanına aittir. O bölgede sizin de iş ola bir Parlamentonuz vardır, Başbakanınız, Cumhurbaşkanınız vardır”…

TC’li General CTP’lilere:

-Burada yetki Kolordu’dadır, dedi.

-İş ola bir parlamentonuz vardır, dedi.

-İş ola bir başbakanınız vardır, dedi.

-İş ola bir cumhurbaşkanınız vardır, dedi.

Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki bir numaralı idari amir KTBK komutanı Korgeneral Hasan Memişoğlu burada yetki Türkiye Genelkurmayı’na bağlı bir Kolordu’dadır diyor CTP’lilere…

2005’te ‘‘İş ola bir Parlamentonuz vardır’’ dedi Korgeneral Hasan Memişoğlu CTP’lilere…

2022’de ‘‘Parlamenter sistemi güçlendirici, etkin kılıcı, istikrarı sağlayacak değişiklikler üzerinde çalışıyoruz’’ dedi CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy.

Çünkü ‘parlamenter ahmaklık’ bir meslektir.

(14 Aralık 2022 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author