CTP 20 Temmuz’da provokasyon mu hazırlıyor?

Aziz Şah – 20 Temmuz’da işgali protesto edenlere karşı yürüyüş düzenliyor “The United Federal Cyprus”…

Kıbrıs’ın özgür bölgesinde bütün siyasi partiler işgali protesto eder her Temmuz…

Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki siyasi partiler ise bayram kutlar!

Bu sene bir yenilik yapıyor işgal işbirlikçisi CTP: 20 Temmuz’da Ledra Palace’da yapılacak işgal karşıtı protestoya karşı aynı yerde ve aynı saatte “protesto” düzenliyor.

CTP’li gençlerden oluşan “The United Federal Cyprus” isimli “grup”, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgalinin 49’uncu yılında, Kıbrıs’ın güneyinde ELAM’ın gerçekleştireceği işgal protestosuna karşı eylem yapacağını duyurdu.

Burada konumuz ELAM değil, Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgalidir. Protesto edilecekse işgalci edilir!

Kıbrıs’ın özgür bölgesindeki “aşırı sağ” veya “proto-faşist” ELAM gibi aşırı bir örneği değerlendirirken doğduğu koşullara bakmak lazım: Ülken işgal altında, ülkeyi yöneten liderliğin işgale karşı hiçbir zaman bir ulusal tezi, stratejisi ve mücadele programı olmamış…

49 senede işgale karşı gerçek tek mücadeleyi veren başta Bayan Loizidu olmak üzere Mülteci Kadın Hareketi oldu, “Eve Dönüş Yürüyüşleri” düzenleyip işgalci Türk ordusunun namlularının üzerine yürüdüler!

1975, 1987 ve 1989’da 3 dalga halinde işgal ordusunun namlularının üzerine yürüdü mülteci kadınlar. Kıbrıs Cumhuriyeti liderliği bu kadınlara bile destek olmadı. “Müzakerelere zarar veriyorsunuz” dendi kadınlara! 1989 Temmuz’undaki kadın yürüyüşünü çok sert bastırdı Türkiye. Son yürüyüş oldu…

İşte kadınlar ezilince, “aşırı sağ” çıktı sahneye 1993-96 arasında. Tassos İsaak ve Solomos Solomou’nun öldürülmesiyle sonuçlandı bu süreç. ELAM’ın kökü buradadır…

Bu 49 senede ülkemizde işgal kök salarken, sosyal adaletsizlik de derinleşti, Kıbrıs’ın özgür bölgesinde AB’nin kemer sıkma politikaları tuz biber ekti, sınıflar arasında oluşan uçuruma karşı bir sınıf siyaseti geliştirmedi “işçi sınıfının öncü partisi” AKEL…

Sosyal adaletsizliği ve işgali ortadan kaldırdığınızda ELAM’ın köklerini kesersiniz.

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde dağdaki bayrak yaldır yaldır parlar. Kıbrıs’ın özgür bölgesinde nereden bakarsanız bakın işgal rejiminin bayrak gösterisini görürsünüz. O bayrağa bakarak büyüyen kuşakları “milliyetçilik”le mi suçlarsınız? O bayrağın ışıklarını söndürmeden etnik milliyetçiliği kurutamazsınız bu topraklarda… 

İşte bu şartlar altında, Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgalinin yıldönümünde ELAM’ın saat 19.30’da eylem yapacağı Ledra Palace’ta aynı saatte ve aynı yerde eylem yapmak KULLANIŞLI AHMAK olmaktır!

Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi hiçbir zaman ahmaklık yapmadı, siyaset yaptı. 1993’ten 1996’ya Yeşil Hat boyunca eylem yapan Rumlara karşı Türkiye’den tabur tabur ülkücü faşist getirilip kullanıldı…

İşgalin 49’uncu yılında ülkücü faşistlerin yerini federalistler aldı!

Günlerdir 20 Temmuz’da bir provokasyon yapılacağına dair farklı çevrelerden duyumlar alıyorum. Temkinli yaklaştım, bekledim…

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde bugüne kadar yüzlerce “Federal Cyprus” platformu/inisiyatifi kuruldu. Hep aynı insanlar ve aynı siyasi partiler tarafından “taşeron” olarak kullanıldılar.  

Türkiye’nin yurdumuzu işgalinin 49’uncu yılında, Kıbrıs’ın güneyinde işgali protesto edecek olanları “protesto edeceğini” açıklayan “The United Federal Cyprus” bir CTP-AKEL organizasyonudur. Sayfalarında sadece CTP propagandası yapılıyor. “CTP ve AKEL Kıbrıs’ın tek ilerici partileridir” diyorlar. 1974 istilasına kadar Enosis’i savunan, istiladan sonra NATO projesi federasyonu savunan AKEL ile Rum mültecilerin TC’li yerleşimcilere dağıtılan mallarına “sahte tapu” veren CTP “Kıbrıs’ın tek ilericileri”ymiş!

20 Temmuz’da işgali protesto eden ELAM’ı protesto etmek için karşısına dikilmek provokatörlüktür!

Olacak olan en iyi ihtimalle şudur: Kıbrıs Cumhuriyeti polisi araya girecek, işgali protesto edenleri “protesto eden” CTP’liler tartaklanacak ve biber gazı yeycek… CTP ve kuyrukçusu “sol” ise “Faşist Kıbrıs Cumhuriyeti polisi” diye yaygara koparacak…

20 Temmuz provokasyonunda olacaklardan CTP sorumludur.

1996’da TC’li ülkücüler yürüdü işgali protesto eden Rumlara karşı, 2023’te ise işgale karşı yürüyen Rumlara karşı CTP yürüyor…

20 Temmuz’da işgali protesto edecekseniz adresi TC Sömürge Valiliği’dir!

(16 Temmuz 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

Fotoğraf: 1989’da Kıbrıslı mülteci kadınların “Eve Dönüş Yürüyüşü”…

About the author