Genel Sağlık Sistemi (GESY) bütçesi fazla verdi

Sağlık Sigortası Kurumu (OAY) Kıdemli Sorumlusu Angelos Tropis, Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, OAY’nin Genel Sağlık Sistemi (GESY) katkı paylarından elde edilen gelirin 2023 yılında 1,58 milyar avro, sağlık hizmetleri harcamalarının ise 1,44 milyar avro olduğunu belirtti. Tropis, 2022-2031 dönemine ilişkin son aktüeryal çalışmanın sonuçlarına atıfta bulunarak, OAY fonunun 2031 yılına kadar sürdürülebilir olması öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Kıdemli OAY Yetkilisi aynı zamanda GESY fonunda bulunan 500 milyon avroluk rezervin “sigorta” niteliğini de vurguladı.

Tropis, ön verilere atıfta bulunarak, Ocak-Aralık 2023 döneminde yatarak tedavi harcamalarının 684 milyon avro olduğunu ve uzmanlara yapılan harcamaların ise 231,1 milyon avro olduğunu söyledi.

Ayrıca, pratisyen hekimlere yapılan harcamaların 99,6 milyon avro, laboratuvar ücretlerinin 54,2 milyon avro, eczacı ücretlerinin 34,4 milyon avro, diğer sağlık çalışanları, hemşireler, ebeler ve diş hekimlerinin ücretlerinin 56,6 milyon avro olduğunu belirtti. Ayakta tedavi ilâçları ve sarf malzemelerinin maliyetinin ise (indirimler düşüldükten sonra) 213,2 milyon avro olduğunu kaydetti.

İlk Yardım ve ambulans harcamalarının 2023 yılında 34,8 milyon avro, rehabilitasyon ve palyatif bakım harcamalarının 10,3 milyon Avro ve yurt dışı görev harcamalarının da 22,0 milyon avro olacağını sözlerine ekledi.

Kıdemli OAY Yetkilisi, ön sonuçlara idarî masraflar ve gelirler, Avrupa vatandaşı bakım geliri karşılığı ve yılsonu düzeltmelerinin dâhil olmadığını belirtti.

GESY fonunun 2031’e kadar varlığını sürdürebileceğini belirten Tropis, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen ve sonuçları ILO Yönetim Kuruluna sunulan 2022-2031 dönemine ilişkin son aktüeryal çalışmanın sonuçlarına atıfta bulundu. Tropis, tüm senaryolarda GESY fonunun 2031 yılına kadar sürdürülebilir olacağının öngörüldüğünü kaydederek ILO’nun aktüeryal çalışmasının, fonun sürdürülebilir olacağını gösterdiğini belirtti.

Son olarak, Tropis, şu anda 500 milyon avrodan fazla bir rezervin bulunduğunu ve bunun “beklenmedik olumsuz ekonomik gelişmeler durumunda kuruluşun ve fonun sigorta poliçesi” olduğunu ifade etti. (KHA)

About the author