AKEL işgal bölgesinde savaş suçluları ile neden işbirliği yapıyor?

Aziz Şah – 20/4/2024

Seçim kazanmak bu kadar mı önemlidir?

Bir fikrin yayılmasından daha mı önemlidir bir iskemle?

AKEL geçmişte enosisten uzaklaşmak oy kaybettirdiği için enosiste ısrar etti. Sağla yarışabilmek için sağın şiarını kuşandı.

1949’da “enosis ve yalnızca enosis” sloganı Papayuannu’nun Genel Sekreterliği’nde böyle çıkmıştı ortaya.

İşin aslı, AKEL 1941’den 1974’e kadar enosis çizgisini hiç değiştirmedi. İki kez zikzak çizdi, ama enosis hattından çıkamadı. Çünkü oy getiriyordu…

Enosis’e “hayır” dediği için partiden aforoz edilen Plutis Servas, Adamos Adamantos, Vasos Vasiliu, Miltiadis Hristodulu ve Kostas Partasidis gibi Cumhuriyet’in ilanından sonra “Artık Enosis terk edilmelidir” diyen Pavlos Dinglis de partiden atıldı…

Mağusa Belediye Başkanı Adamantos, “Enosis için serçe parmağımı bile feda etmem” dediğinde Mağusa Belediye Başkanlığını kaybetmeyi göze almıştı.

Sandık ile dünya görüşü arasındaki çatışmadır bu. Fikirler oylanmaz, ahmaklıklar oylanır, çünkü fikirler mücadele eder…

***

Senede birkaç kez yazarım AKEL’in enosisçiliğini. Bunun iki nedeni var:

Derviş Ali Kavazoğlu, Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’in ölüm yıldönümlerinde AKEL’in enosis inadını yazarım, çünkü bu inat yurtsever aydınlarımızı yalnızlaştırarak onları faşist terörün birer kurbanı yaptı.

İkinci nedeni şudur: 1941’den 1974’e büyük ulus şovenizmine boyun eğip 33 sene “enosis”i savunan bir parti, 50 senedir bir Türk tezi olan “federasyon”u savunuyor.

33 sene enosis…

Yanlıştı değil mi?

50 senedir de federasyon…

Peki, doğru mu?

33 sene yanlış yapan bir partinin, 33 senenin ardından 50 senedir doğru yaptığına kim inanır?

Normal düşünebilen bir beyin bunu sorgulamalıdır.

Ne değişti de 34’üncü senede fikrini değiştirdi AKEL? Enosis Kıbrıs’ın yarısını Türkiye’ye hediye etti.

Enosisin neyi başardığı ortada. Peki, 50 senedir AKEL’in savunduğu “federasyon”un sonucu nedir?

Türkiye’nin işlediği bütün savaş suçları Birleşmiş Milletler planlarıyla meşrulaştırıldı.

33 sene enosisi sorgulayamayan kserokefalos (kalın kafalı) AKEL, 50 senedir savunduğu “federasyon”un sonuçlarını mı sorgulayabilir?

-Neden AKEL’e kserokefalos diyorum?

-Çünkü AKEL liderliği ölümüne sebep olduğu Kavazoğlu’na öyle derdi!

33 sene Yunan, 50 sene Türk tezini savunan bir parti Kıbrıslı bir komünist parti olamaz…

İşte bunu bile sorgulamak kserokefalos olmamaktan geçer!

AKEL gerçek bir komünist parti gibi, en başından “oy getiren” enosis yerine “oy kaybettiren” bağımsız Kıbrıs’ı savunsaydı tarihimizde ne değişirdi kimse bilemez. Bu bir tarih yazısı değil, seçim yazısıdır…

Dünya görüşü ile sandığın, fikir ile oy’un çatışmasıdır bu yazı.

Enosis sloganı oy getiriyor diye 33 sene kilisenin kuyruğuna takılan AKEL, 50 senedir de işgal bölgesinde savaş suçları işleyen çıkar gruplarının peşine takıldı.

2019 ve 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türkiye’nin bütün pis işlerini yapan CTP’nin peşine takıldı AKEL…

Özgür bölgedeki vatandaşların bunlardan haberi var mı?

Evlerinden kovulan Kıbrıslı Rumların yerine Türkiye’den taşınan illegal yerleşimcilere vatandaşlık ve tapu veren CTP çalışıyor AKEL için…

1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’ni, BM’nin 1968 tarihli Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlar Bakımından Kanuni Sınırlamaların Uygulanmayacağına Dair Sözleşmesi’ni ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 1998 tarihli Roma Statüsü’nü ihlal ederek Türkiye’nin işlediği bütün savaş suçlarının ortağı olan CTP’ye mi bel bağladı AKEL?

Avrupa Parlamentosu seçiminde Niyazi Kızılyürek için propaganda yapan CTP’lilere bakıyorum, her biri ayrı birer savaş suçlusu.

Rum mallarının yağmalanması için 1994’te İTEM Yasası’nı çıkaran Ahmet Derya, Ferdi Sabit Soyer ve Mehmet Civa 2019’da ve 2024’te Niyazi Kızılyürek ve AKEL propagandası yapıyor…

54.000 Türkiyeli yerleşimciye “KKTC vatandaşlığı” veren 2005’teki CTP yönetimi canını dişine takmış Bay Niyazi için çalışıyor…

Seçim kazanmak bu kadar mı önemlidir AKEL için?

(20 Nisan 2024 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author